Krever tiltak ved Volda ungdomsskule

Krever tiltak

Foreldre raser over de dårlige forholdene ved Volda ungdomsskule og krever nå tiltak. Her er FAU-ledelsen i et av datarommene på skolen. Foto: Øyvind Semb

Foreldre kritisk til flikking av Volda ungdomssule. Møter kommunen fredag

 

FAU ved Volda kommune skal fredag møte kommunen for å konfrontere kommunen om kapasitetsproblemene og de dårlige arbeidsforholdene for elever og lærere ved skolen. Dette etter at de tidligere denne måneden sendte et brev til kommunen.

I brevet mener de at renovering av skolen ikke er nok og vil aller helst at kommunen skal så snart som mulig påstartet arbeidet for et nytt bygg. Skolen skal i fremtiden ha 12 klasser, det er det pr i dag ikke plass til og behovet for mer plass er prekært.  

Dårlig luft, mangel på grupperom og elendige datarom

Klasserommene er for små slik de er i dag. Det er nesten ikke grupperom på skolen og det gjør at elever med spesielle behov ikke får den tilstrekkelige hjelpen de trenger.  Datarommene er langt ifra optimale grunnet den dårlige luftkvaliteten, varmen, manglende lyssetting og et virvar av elektriske installasjoner, og FAU-ledelsen mener rommene derfor er uegnet til undervisning og gjennomføringa av skriftlig eksamen.

I brevet mener de det er merkelig at kommunen, som har målsetting at grunnskolepoeng og eksamensresultat skal være høyere en fylkesgjennomsnittet, kan godta at elevene kan ha undervisning under slike forhold.

Nye Øyra skule bygges uten gymsal og skolekjøkken

I mars åpner nye Øyra skule. Skolen åpnes i sentrum like ved gamle Øyra skule. Når den åpner blir det uten gymsal og skolekjøkken.

 –At Øyra skole bygges uten skolekjøkken  og gymsal får meg til å lure på hva kommunen tenker om hvor Øyra-elevene skal ha denne undervisningen. Ungdomsskolen har allerede store kapasitetsutfordringer og i tillegg skal man da ha inn klasser fra Øyra både i gymsal og på skolekjøkken, sier FAU-leder Janicke Westlie Driveklepp, som er fortvilet på skoleadministrasjonen sine vegne.

Hun ser fram til møte med kommunen på fredag. Da skal brevet tas opp og kommunen gi svar om hvordan kommunen skal håndtere kapasitetsproblemene og fasilitetene ved skolen.

  –Vi ønsker nå planer fra kommunen og er spent på hva kommunen tenker. Volda Ungdomsskole er den største skolen i kommunen, som kommunen har ansvaret for, og den har ikke vært pusset nevneverdig opp de siste 60 årene, så det begynner å bli på tide at noe skjer.