Samler inn Vanylvens beste kulturminner
 

Kulturminner

– Vi ønsker å bidra slik at kulturminnene i Vanylven blir godt ivaretatt i tiden fremover.
 

Helle Frogner er kulturådgiver i Vanylven kommune. Hun jobber nå med å lage en kulturminneplan over de viktigste kulturminnene for Vanylven. Hun forteller at en plan for kulturminner er viktig for et nærmiljø. Hun håper kulturminnene kan si noe om Vanylven sin identitet, og at det kan bidra til turisme og øke bostedsattraktiviteten. Kanskje kan de også

– Vi ønsker at vi også kan kunne ta i bruk kulturminnene, ikke bare la de stå der som en museumsgjenstand.

Ferdig til sommeren

Hvis man eier et kulturminne kan man søke om støtte til bevaring hos kulturminnefondet.no. Man kan også få støtte fra fylkeskommunen for få en håndverker til å komme å se på minnet.

– Det kan være alt fra ting fra vikingtiden og 2.verdenskrig, til bygninger fra 50-tallet forklarer Frogner.

Vanylven har akkurat begynt prosjektet, og regner med at de vil ha samlet inn minnene før sommeren. Deretter begynner prioriteringsarbeidet over hvilke minner som skal få bli med i samlingen.

– Vi kan dessverre ikke ta med alt i hovedplanen, men vi satser på å lage en listeføring av kulturminner, som en del av planen, slik at flest mulig kan søke om midler.

Og Frogner oppfordrer innbyggerne til å sende inn forslag.

– Det er kjempeviktig at folk sender inn, det kan være masse fine kulturminner i Vanylven kommune som ikke vi vet om.

Rovde Kirke er en av kulturminnene i Vanylven kommune. FOTO: Henny Stokseth
Espen Roness

Espen Roness

Les flere artikler fra Espen Roness.

Journalist for Nernett.no