Kjønnsnøytrale yrkestitler utelater kun jordmoryrket

jordmor med sykkel, historisk bilde

En gang i tiden var jordmor et typisk kvinneyrke. Men tittelen tilsier ikke nødvendigvis at fødselshjelperen er kvinne. FOTO: Anno Musea i Nord-Østerdalen/Digitaltmuseum.org

Regjeringen har vedtatt at alle statlige yrkestitler skal bli kjønnsnøytrale. Det eneste unntaket er jordmor. Kommunejordmor Gunvor Bergem Lia i Volda mener en tittelendring kan bli problematisk. 

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) sa i sin 8. marstale at regjeringen har vedtatt at alle yrkestitteler skal bli kjønnsnøytrale. Titler som inkluderer ”mann”, ”mor” og ”søster” gir assosiasjoner til at stillingen er forbeholdt et bestemt kjønn. Nå skal dette endres. Dette gjelder alle statlige yrkestitler, utenom jordmor.  

Volda tidlig ute

Kommunestyret i Volda vedtok allerede i desember 2019 å endre tittelen rådmann til kommunedirektør. Forslaget om samme endring ble vedtatt i kommunestyret i Ørsta kommune i midten av februar i år. De føyer seg dermed inn i rekken av norske kommuner som har gått bort i fra rådmanntittelen. Nå har altså ikke kommuner og etater som har motforestillinger mot denne endringen lenger noe valg.

Det foreløpige eneste unntaket til regjeringens nye vedtak er yrkestittelen jordmor.  Kommunejordmor i Volda Gunvor Bergem Lia tror dette skyldes tittelens opphav.

Fruktbarhetstall - kvinner
Allerede kjønnsnøytral? Kommunejordmor Gunnvor Bergem Lia . FOTO: Helene S. Monsen

– Historisk er man usikker på hvem ordet  "jordmor" egentlig gjenspeiler.

Hun forteller at en av forklaringene til ordets opphav strekker seg tilbake til så tidlig som 1500-tallet. 

– Når kvinner fødte på den tiden, ble barnet lagt på gulvet, ofte bestående av jord, for å vurdere om det skulle få leve eller ikke. Personen som leverte barnet fra gulvet til moren etter denne vurderingen, var jordmoren. Altså fra jord til mor, sier Bergem Lia.

Ikke begeistret

Dermed er man egentlig usikker på om ikke ordet allerede er kjønnsnøytralt.  Berem Lia er heller ikke begeistret for de kjønnsnøytrale alternativene som er kommet opp.

– Obstetrisk sykepleier er blitt nevnt. Det tror jeg kan bli problematisk med tanke på at man i dag jobber for å få en egen femårig jordmorutdannelse, uten å måtte utdanne seg som sykepleier først. Dermed vil denne tittelen bli både misvisende og upersonlig. Ordet fødselshjelper er også altfor lite spesifikt og kan i realiteten brukes om hvem som helst.

Kommunejordmoren synes det er vanskelig å spekulere i om flere menn hadde søkt til jordmoryrket om en  navneendring fant sted. 

– Man kan ikke gå for langt i denne kjønnsnøytraliseringen heller. For alt vi vet er jordmor som sagt en kjønnsnøytral tittel fra gammelt av. 

Kan bli endret

Abid Q. Raja presiserte til Aftenposten  i etterkant av 8. marstalen, at de kan vurdere å endre jordmortittelen i fremtiden, men dette kun om foreningene som blir berørt, kommer til enighet om det. 

Kulturdepartementet sier i en kommentar til Nærnett at arbeidet nå starter med å finne ut hvordan  vedtaket om endringen til  kjønnsnøytrale titler skal gjennomføres i praksis.