Ny linje på Volda vidaregåande skule

Kunst, design og arkitekturlinje ved Volda VGS

Volda vidaregåande skule tilbyr en ny linje fra og med høsten 2017.
Foto: Einar Vindegg

Volda vidaregåande skule vil fra og med i høst tilby et nytt utdanningsprogram. Kunst, design og arkitektur er en studieforberedende linje der elevene vil få mulighet til å jobbe praktisk med kreative fag. 

Det har vært en langvarig prosess å få inn den nye linja på Volda vidaregåande skule (Volda vgs). Assisterende rektor ved Volda vgs, Jan Terje Eidset, har hatt lyst til å få det tidligere formgivingsfaget inn på skolen lenge.

Jan Terje Eidset, assisterende rektor ved Volda vidaregåande skule.

- Vi ser at de praktisk-estetiske fagene våre har en sammenheng, så å få denne linja har vært en tanke hele tiden. Da Service og samferdsel ble flyttet til Ulstein så vi en mulighet til å få på plass et nytt tilbud.

I første omgang tilbyr skolen 14 plasser på linja, nok til å fylle en halv skoleklasse. Elevene vil ha vanlige klasserom på skolen, og får tilgang til tekniske rom gjennom en avtale med Høgskulen i Volda. Der vil elevene få mulighet til praktisk arbeid som tegning, modellbygging, installasjoner og skulpturarbeid. På skolen jobber det allerede lærere med faglig kompetanse.

Det eneste som mangler nå er elevene. Søknadsfristen for videregående skole er 1. mars, og Jan Terje Eidset er klar over at ungdomsskoleelevene har fått kort tid til å bestemme seg for om dette er linja for dem.

- Det er alltid vanskelig å starte opp noe nytt, og vi fikk jo ikke vite at vi fikk lov til å ha denne linja før ganske seint, så det har gått fort i svingene for å få alt på plass. 

Ove Krumsvik, rådgiver ved Volda ungdomsskole, kan fortelle at bare tre av hans 10. klassinger har søkt Kunst, design og arkitektur-linja som førstevalg. Rektor ved Dalsfjord ungdomsskole, Else Riise, sier at ingen av hennes elever har søkt den nye linja. Elevene har fått rikelig med informasjon om linja, men det har kommet så sent at flere i årets kull allerede hadde bestemt seg for hvor de ville.

Volda vgs er avhengig av at den nye linja får nok søkere for å få stablet den på beina. Søknadsfristen er ikke over enda, og Eidset anbefaler ungdomsskoleelever å se nærmere på linja gjennom vilbli.no.