Hilde Kristine Hånes er leder for det nye kvinnenettverket i Volda

Kvinnenettverk

Kvinner fra Volda og Ørsta har opprettet et nettverk for kvinner, der gode ideer og tanker om samfunnsutviklingen blir tatt opp og diskutert. 

– Målet er at vi ikke skal sitte på hvert vårt hode og kjempe litt for hver vår sak som kvinne, for vi savner kvinner på alle arenaer. Vi savner kvinner som kan være med å påvirke samfunnsutviklingen både i næringslivet, utdanning og i politikken. Før har vi jobbet hver for oss på disse områdene, nå skal vi jobbe sammen, sier nestleder i kvinnenettverket, Fride Sortehaug.

Klare mål

For Fride Sortehaug, som er vara-ordfører og matvarebutikkeier, er det viktig at kvinnene får mer plass i dagens samfunn. For henne er det blant annet viktig å ha flere kvinnelige politikere og Sortehaug mener at kvinnene skal jobbe sammen for å påvirke samfunnsutviklingen i stedet for og bare sitte på gode tanker.

– Vi ønsker å lære av hverandre, det er vel min hovedmotivasjon, sier leder, Hilde Kristine Hånes.

Leder i nettverket, Hilde Kristine Hånes, jobber i et firma som heter Norwegian group og er avdelingsleder for den offshore baserte virksomheten der også er ho HMS kvalitetsleder i bedriften. FOTO: privat
Leder i nettverket, Hilde Kristine Hånes, jobber i et firma som heter Norwegian group og er avdelingsleder for den offshore baserte virksomheten der hun også er HMS og kvalitetsleder i bedriften. FOTO: privat

– Vi har vel gått gjennom at vi skal dekke interesseområdene. Vi har jo tenkt at det nærmer seg lokalvalg, og nomineringer i de lokale partiene, da vil vi ha en sekvens i forkant. Vi skal også ha en gründer og næringsliv-kveld, for vi trenger kvinnelige gründere, sier Sortehaug.

– Det var noen som sa at ”hvis du hadde hatt småbarnsmødre inn i alle posisjoner i samfunnet, så hadde det gått så fort og effektivt, og vi hadde fått sett så mykje resultat” legger Sortehaug til.

God respons

Hånes forteller at hun startet med å opprette en Facebook-gruppe for å dra med damer hun kjente. Gruppen ble raskt populær og fikk 90 medlemmer på kort tid. 

– Jeg fikk veldig god respons, og folk sa at dette var kjempebra og spennende. Jeg merket at dette var noe damer responderer positivt på, og at de ønsker å være med, sier hun. 

Første offisielle møte

Den 23. oktober skal kvinnegruppen ha sitt første offisielle møte, der både foredragsholdere og mingling er på plass.

– Hovedsakelig blir dette en presentasjon av nettverket vårt. Litt om hvem vi er, hva formålet er og hva hva vi ønsker med det, forteller Hånes.

For kvinnene i styret er målet klart, at kvinner skal jobbe sammen om å få fram sine gode ideer, og ikke sitte på tankene alene lengre.

Framtiden

– Veien blir til mens vi går den, og hvem som ønsker å være med på den, sier Sortehaug.

Nestleder, Fride Sortehaug er vara-ordfører også driver ho og mannen hennes en matvarebutikk, i tillegg til at ho er student.
Nestleder, Fride Sortehaug er vara-ordfører samtidig som hun og mannen driver en matvarebutikk. I tillegg til dette er hun også student.

Både Sortehaug, Hånes og de andre syv kvinnene i styret, vet at det er et behov for en plass der kvinner kan møtes, pønske på gode ideer og inspirere hverandre med gode råd.

– Dette er ikke bare for kvinner, men alle som vil heie ”kvinner opp og fram”, som da er vårt slagord, sier Sortehaug med et smil.

– Ofte sitter vi med kunnskap og vet ikke vegen videre for oss selv, og da er det jo forhåpentligvis slik at vi skal få de rådene med andre fra dette nettverket, slik at vi ikke føler oss så alene i kampen, legger Sortehaug til.