Søre Sunnmøre over landsgjennomsnittet

lærernorm

LÆRERNORM: Volda Ungdomskole innfrir lærernormen, også for neste års krav. FOTO: Håkon Kvam Lyngstad

I dag innfrir de fleste skolene på Søre Sunnmøre lærernormen for 2018-19. 
 

I 2017 innførte stortinget en ny lærernorm som skulle gjelde skoleåret 2018-19. Den gikk ut på at det maksimalt skal være 16 elever per lærer på 1.-4.trinn, og 21 elever per lærer på 5.-10.trinn. For skoleåret 2019-20 skal antallet reduseres til 15 elever per lærer på 1.-4.trinn og 20 elever per lærer på 5.-10.trinn.

I år følger de fleste skolene på Søre-Sunnmøre lærernormen. Av i alt 43 skoler, innfrir 37 skoler kravene. Altså innfri 87%. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet på 81,7%. Og likt med gjennomsnittet for mellomstore kommuner (5000-19999 innbyggere).

Fra neste år kan det derimot bli vanskeligere. Tolv skoler på Søre Sunnmøre hadde ikke oppfylt neste års krav, dersom de hadde gjeldt i år.

Ørsta og Vanylven har alle skolene sine innenfor lærernormen, også for neste års krav.

Her kan du se om din skole er i rute for å oppfylle neste års krav.

Espen Roness

Espen Roness

Les flere artikler fra Espen Roness.

Journalist for Nernett.no