Volda og Ørsta godt representert

Landsmøte i SV: Volda og Ørsta godt representert.

Marit Aklestad og Ingrid Opedal representerer Søre Sunnmøre på SV- landsmøtet i helga. Foto: Privat

Til helgen er det SV-landsmøte på Gardermoen. Temaene er helsekutt og barnetrygd, Volda og Ørsta er godt representert.

Ved SV sitt landsmøte på Gardermoen i helgen er Volda og Ørsta godt representert. Utsendingene er Marit Aklestad og Ingerid Opedal, samtidig er Tsehai Birhan, Cecile Rørstad og Gunnar Strøm sendt som observatører.

– Det sier nesten seg selv hva som blir hovedtema for innleggene våre denne gangen. Det er umulig å ikke ta opp situasjonen rundt Helse og Møre og Romsdalen er i, sier Aklestad og Opedal. 

Igår ble det vedtatt på styremøte til Helse Møre og Romsdal at saksbehandlingen som omhandler saksbehandlingen nedleggelsen av Mork rehabiliteringssenter blir utsatt til mai. 

Barnetrygden vil også være et tema

Et tema de også vil ta opp er økning av barnetrygden, noe de mener er det viktigste tiltaket mot at barn skal vokse opp i fattige familier.

– I Ørsta har SV fått flertall for at sosialhjelpen ikke skal regnes som inntekt ved beregning av barnetrygden, sier Aklestad. 

 Samtidig i Volda gikk kommunestyret imot fremlegget fra SV. Argumentet var da at det snart kommer en nasjonal ordning.

– Dette vil vi formidle fra talerstolen, slik at SV blir pådriver for dette, forteller de.