Oppfordrer kommunene til samarbeid 

For lange ventetider

ENGASJERT: Laurits Bjørdal er leder for organisasjonen for pårørende innen psykisk helse. Han er svært opptatt av at Søre Sunnmøre skal få flere psykologer. Foto: Mari Linge Five 

Laurits Bjørdal er lokalleder for Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse på Søre Sunnmøre. Nå etterlyser han flere psykologer til kommunene.  

I forrige uke kartla Nærnett mangelen på psykologer i de sju kommunene på Søre Sunnmøre. 50 000 innbyggere deler på totalt ti psykologer, og behovet er stort, forteller flere personer Nærnett har snakket med. 

Laurits Bjørdal er bosatt i Ørsta, hvor de har tilgang på to psykologer. Han sier at de jobber godt ut i fra forholdene de har, men at de mangler kvalifisert personell. Han påpeker viktigheten av at alle kommuner har en psykolog i nærheten. 

–  Det som er viktig er at psykologene kommer inn tidlig slik at de kan kartlegge problemet. At tiden bare går og går er det verste som kan skje, sier han.

Bjørdal er også klar på at det er utfordrende å behandle folk med psykiske lidelser, og sier han forstår at det kan være vanskelig for en kommunepsykolog å ta seg av de alvorligste tilfellene. Han ønsker at helseforetaket skal tilføre flere driftstilskudd, slik at flere psykologer med spesialistutdanning kan etablere seg.

For lange ventetider 

Lange ventetider er også et stort problem mange opplever når de har behov for psykolog. 

– De alvorligste syke må få behandling ved DPS, og her er det særlig lang ventetid. Vi opplever innskrenkinger og mangel på kvalifisert personell. Nøkkelen til å bedre situasjonen er å bemanne DPS med nok og kvalifisert personell, mener Bjørdal. 

Han sier også at DPS i Volda har vært stengt i jule- og nyttårshelgen, da behovet for mange er størst. 

Kommunene må samarbeide 

Frode Thuen er psykologspesialist og forsker. Han sier det er en stor fordel hvis man har et nært psykologtilbud, slik at man ikke venter til problemene forverrer seg. 

– Hvis det er vanskelig å komme seg til en psykolog, tårner ofte problemene seg opp, sier han. 

Thuen tror løsningen for å få flere psykologer til små plasser er et godt samarbeid mellom kommunene. 

– Det som må til er å inngå en tverrfaglig og bredere satsing. Det vil nok være bedre for rekrutteringen, og det vil også gi en bedre tjeneste. Da slipper man også som pasient å bli henvist frem og tilbake, og man blir værende innenfor samme system, sier psykologspesialisten. 

Psykologene må komme inn tidlig  

Bjørdal forteller at det kan være svært krevende å være pårørende til en som er psykisk syk. 

– Ingen ønsker å bli psykisk syk, men alt for mange blir det. Du vil gjerne at de skal bli friske og få et normalt liv, men det er dessverre ikke alle som opplever det, sier han. 

Han har ett klart ønske når det kommer til psykologtilbudet på Søre Sunnmøre i fremtiden. 

– Jeg ønsker god nok kapasitet slik at man kan sette inn tiltak tidlig. På denne måten kan folk bli friske igjen. At tiden bare går, er det mest uheldige som kan skje.