Antall kvinner i kommunestyret synker

Lav kvinneandel i kommunestyret i Volda

Til tross for at det blir flere representanter i kommunestyret, etter kommunesammenslåingen, synker kvinneandelen i Volda. 

I Nye Volda kommunestyret, som trer i kraft ved nyttår, vil det sitte 26 menn og 7 kvinner. Fra partiene Miljøpartiet de grønne, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet kom ingen kvinner inn i kommunestyret. 

Overrasket

KUMULERING: Silje Louise Dahl mener partiene må bruke kumulering hvis man ønsker å øke kvinneandelen.

Silje Louise Dahl, kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti i Nye Volda kommune, er overrasket over den lave kvinneandelen.

– Jeg hadde vel ikke trodd det ville bli så skjevt. Hvis man ønsker en jevnere fordeling må partiene bruke kumulering mer bevisst. 

Dahl mener det er viktig at velgerne får stemme inn dem de vil. Men hvis man mener kvinneandelen må økes må man kumulere.

– Jeg mener også det er viktig at velgerne får stemme inn dem de vil. Man kan for eksempel kumulere ett av hvert kjønn. Da har velgerne fortsatt god mulighet til å velge inn representantene.

Velgerne bestemmer resultatet

VELGERNE BESTEMMER: Stig Olav Lødemel mener det er flere dyktige kvinner på Høyres lister. Han har ingen forklaring på hvorfor velgerne ikke har stemt på dem. Foto: Arkivfoto.

Stig Olav Lødemel, kommunestyrerepresentant for Høyre i Nye Volda kommune, mener det er beklagelig at kvinneandelen er lav. Han forteller det er velgerne som har bestemt resultatet.

– Jeg mener vi hadde dyktige kvinner på listene våre. Etter min mening er det ingen grunn til å ikke stemme på dem. Vi hadde flere damer høyt oppe på lista som burde ha kunnet komme inn.

Lødemel mener det er viktig at velgerne får bestemme hvem som kommer inn i kommunestyret. Derfor blir det feil å bruke kumulering for mye.

– I utgangspunktet er jeg motstander av å bruke kumulering. Det er fordi velgerne ikke får den samme innflytelsen over hvem som kommer inn. Hadde vi kumulert tre til fire damer hadde vi nok tvunget noen inn, men da er det ikke velgerne som bestemmer.

Politikere med erfaring

Førsteamanuensis ved institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag, Bjarte Folkestad, mener både velgerne og partiene har æren eller skylden for den lave kvinneandelen i kommunestyret.

– Forskning viser at velgerne og partiene er opptatt av politikere med erfaring. Da er utfordringen å holde på de kvinnene som blir valgt inn for og kunne bruke de videre i neste valgkamp og kommunestyreperiode.

LAV KVINNEANDEL: Bjarte Folkestad sier partiene må fronte flere kvinner i valgkampen. Foto: Høgskulen i Volda.

Kommuneloven krever 40 prosent representasjon av kvinner i formannskapet. Representantene i formannskapet må velges fra kommunestyret. I tillegg skal kanskje noen av kvinnene fra kommunestyret sitte i flere kommunale utvalg. Her kan det tas i bruk vararepresentanter, men noen kvinner vil nok likevel slites i utvalgene, forteller Folkestad. 

– Da får vi det problemet som vi har hatt tidligere med at kvinner trekker seg tidligere enn menn fra lokalpolitikken.

Folkestad sier det ikke finnes noen god forklaring på den lave kvinneandelen i kommunestyret. Det kan skyldes flere ting.

– Vi vet fra tidligere at man gjør mange endringer på valglistene i nominasjonsprosessen. Da kommer gjerne menn ofte bedre ut enn kvinnene. Samtidig har partiene en jobb å gjøre i og fronte sine kvinnelige kandidater i valgkampen.

Kan bli et problem

Lav kvinneandel i kommunestyret kan være problematisk for beslutningene som skal tas i kommunestyret, avslutter Folkestad.  

– Det kan være et problem at beslutningene ikke blir gode nok. For at man skal komme til gode politiske beslutninger trenger man ulike synspunkter i debatten. Kjønn er en dimensjon som kan være viktig for en god representasjon i kommunestyret.