Lav kvinneandel i Volda-politikken: - Det er partiene sin feil

Lav kvinneandel i Volda-politikken: - Det er partiene sin feil

Gurdrun Kløve Juuhl (Raudt) mener partiene bør ta et større ansvar for at kvinner skal komme inn i kommunestyret. FOTO: Arkiv

I Volda er andelen kvinner i kommunestyret nesten halvparten sammenlignet med resten av landet. Partiene uten kvinner i kommunestyret mener det er velgernes feil. Gudrun Kløve Juuhl fra Raudt Volda mener det er partiene som selv må stå ansvarlig.

På landsbasis ligger kvinneandelen i kommunestyrene på 40 prosent, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I Volda er andelen bare 21 prosent. Kun 7 av 33 representanter er kvinner. Hele fem partier, altså halvparten av partiene representert, har kun menn i kommunestyret. I nabokommunen Ørsta, er 13 av 33 representanter kvinner.

– Grunnen til at det få kvinner i kommunestyret handler om hvem partiene har kumulert. De partiene som bare har forhåndskumulert menn, har bare fått menn inn i kommunestyret. Det handler om det arbeidet partiene har gjort.

Det sier Gudrun Kløve Juuhl, Raudt Voldas eneste representant i kommunestyret. Juuhl mener at det er partiene som må ta det største ansvaret for hvem som blir valgt inn i kommunestyret.

– Det er lett å skylde på velgerne, sier hun

Å forhåndskumulere gir et politisk parti mulighet til å påvirke hvilke av kandidatene på egen valgliste som blir valgt inn i kommunestyre.

Kun 7 av 33 representanter i kommunestyret i Volda er kvinner. FOTO: Arkiv

Forhåndskumulerer bare menn

– Verken Høgre, Kristeleg Folkeparti (KrF), Miljøpartiet Dei Grøne (MDG), Volda-lista eller Framstegspartiet (FrP) har kvinnelige representanter. FrP hadde ingen forhåndskumulerte, mens de resterende partiene forhåndskumulerte bare menn. På lista til MDG var kun 4 av 15 kandidater menn, men likevel har de bare to menn i kommunestyret.

Øyvind Festø fra MDG i Volda forklarer resultatet slik.

– Vi kumulerte meg, som sto på topp. Vi hadde ingen kumulerte på resten av lista. Vi hadde fire menn, resten var kvinner. Lars Olav Drabløs, som er den andre representanten, er fra Lauvstad. Mange fra Lauvstad stemte nok på Lars på grunn av bro-saken. Men vi har lært at vi må ta noen grep, og bør forhåndskumulere kvinner i neste valg. Vi er nok mer konservative i Volda enn det vi liker å tro selv.

Festø mener at man tydelig kan se at velgerne stemmer på menn foran kvinner.

–  Velgerne har helt klart et ansvar. FrP hadde ingen forhåndskumulerte, men fikk likevel to mannlige representanter i kommunestyret. Det var helt opp til velgerne å bestemme hvem som skulle komme inn.

Kvinner prioriterer annerledes
Både Roald Espset fra FrP og Henning Holsvik fra KrF sier at kvinner ofte prioriterer annerledes, og setter ofte familielivet foran politisk aktivitet. Holsvik mener også at det er velgerne som bestemmer hvem som kommer inn i kommunestyret. Også ordføreren i Volda, Sølvi Dimmen fra Senterpartiet, mener at det er velgerne som avgjør. FrP og Raudt er det eneste partiet som ikke legger skylden på velgerne, men FrP påpeker at ikke alle kvinner vil eksponere seg gjennom politisk aktivitet. 

– Volda FrP har mange kvinner som medlemmer, men mange er redde for de nedsettende og krenkende kommentarene som ofte kommer. Vi tror ikke at press fører til noe godt resultat i denne sammenhengen. Politisk arbeid må være frivillig og preget av interesse og lyst, sier Roald Espset

Gudrun Juuhl i Raudt er eneste som sier partiene har det overordnede ansvaret. 

– Jeg håper at partiene i Volda forhåndskumulerer kvinner neste gang, og at de har lært av dette valget, sier hun. 

Ikke svart-hvitt
Bjarte Folkestad, førsteamanuensis og valgforsker ved Høgskulen i Volda, mener problemet er sammensatt og komplisert.

– Det er ikke bare velgerne eller bare partiene sin feil. På den ene siden er det lokaldemokratiet, og hvordan det er organisert. Partiene lager lister, og plasserer som regel en mann på topp - fordi de ofte har lengre erfaring, og er mer kjent blant velgerne. Listene blir presentert for velgerne, og velgerne bestemmer det endelige utfallet. Menn kommer ofte bedre ut av dette enn kvinner.

Bjarte Folkestad FOTO: Arkiv

Folkestad sier at listene speiler medlemsmassen.

– Noen er mer opptatt av kjønnsbalanse enn andre, for eksempel SV eller Venstre. FrP har ikke slike regler, og siden store deler av medlemsmassen er menn - er det naturlig at det er flere menn på toppen av lista. 

Han sier videre at resultatet varierer fra valg til valg, og at det kan se ut til at man ikke klarer å holde på kvinnene i lang tid.

– En mulig forklaring på dette er at når det er få kvinner, må kvinnene ofte ta på seg flere verv, og dermed blir utslitt. Mange har lokalpolitikken som en fritidsaktivitet, som går utover andre ting. En annen mulig forklaring kan være hvordan samfunnet i Volda fungerer, altså den politiske kulturen. Er kvinner redd for å si sine meninger høyt? Blir kvinnene holdt tilbake? undrer valgforskeren.

På kvinnedagen, søndag 8. mars vil det være en debatt på Geiranger Bakeri i Volda om akkurat dette temaet. Ordfører i Volda Sølvi Dimmen og Bjarte Folkestad er blant deltakerne.