Ledere i fylket tjener bra, men ikke best

Ledere i fylket tjener bra, men ikke best

Ifølge norsk ledelsesbarometer er snittlønnen til ledere i distriktet vårt på 717 000 kroner før skatt. Det gjør Møre og Romsdal til det femte beste fylket i landet på lønn.

Ledere i Møre og Romsdal tjener dårligere enn landssnittet, men slår fortsatt ledere i nabofylkene Sogn og Fjordane der snittet er på 709 000 kroner, og i Sør Trøndelag der de tjener 706 000 kroner i snitt.

 

Olje og gassbransjen lønner høyt

Gjennomsnitts-lederlønnen i olje og gassbransjen har de siste årene ligget i underkant av en million kroner. Dette er nok også noe som trekker opp snittet i Møre og Romsdal. i fjor var snittet på lederlønningene i fylket uten olje og gassnæringen ca 100 000 kroner lavere enn med.