– Et så moderne og høyt bygg passer ikke inn i Rotsetfjøra

Leilighetsprosjekt Volda

Illustrasjon av leilighetsprosjektet. Foto: Sporstøl Arkitekter a.s

Avgjørelsen på om leilighetskomplekset i Rotsetfjøra blir en realitet, ble utsatt til neste formannskapsmøte 21.april. 

Det var et enstemt ja fra formannskapet til å utsette Rotsetfjøra-saken på møtet 7.mars. De vil vente med å ta en avgjørelse i saken til de første arealplanene kommer. Formannskapet regner med at første versjon av arealplanen kommer ut allerede i 2017. 

Leilighetskompleksene vil bli de høyeste i Volda

Enok Kippersund
Enok Kippersund og Rita Kiperberg er to av naboene til den omdiskuterte tomten.
Foto: Silje-Lisette Tennøy

– Vi ønsker å holde på den tradisjonen og byggestilen som er i området. Svære blokker vil bryte totalt med den stilen som preger nabolaget, forteller en av naboene Enok Kippersund.  

Plantegningene som er lagt ut, viser at byggene vil skygge for utsikten til de husa som allerede finnes i området. Leilighetskompleksene skal etter tegningene reises i Rotsetfjøra. Byggene skal være 6 etasjer høye, og vil da bli de høyeste i Volda. 

– Vi prøver å utforme et bygg som skal være til minst mulig sjenanse for naboene, sier                                                                           ordfører Jørgen Amdam. 

Verna hus som nærmeste nabo

Garveriet
Ett av de verna byggene i området, Garveriet. 
Foto: Hans Ivar Moss Kolseth

Rotset-området var sentrum i Volda frem til midten av 1800-tallet. Ristegarden og Garveriet er noen av byggene som fortsatt står fra denne perioden, og er nærmeste nabo til leilighetskomplekset. Rotset er et område med mange godt bevarte gamle bygg, disse byggene er viktige for kulturhistorien til Volda. 

Leilighet
Rita Kiperberg og Enok Kippersund eier hvert sitt hus bak det foreslåtte området for leilighetskomplekset.  Foto: Sporstøl Arkitekter a.s

– Problemet er ikke bare at vi får et nytt bygg foran huset vårt, men at det kommer i strandlinjen, og i et område med freda og verna bygg, sier Rita Kiperberg som bor bak det mulige leilighetskomplekset.

Kiperberg føyer også til at hun syntes det er meget spesielt å bygge noe så moderne og høyt i et område med gammel trehusbebyggelse.