–  Lek er læring

–  Lek og læring henger sammen

BARNEHAGEDAGEN:  Nina Telseth leker med barna fra scenen. FOTO: Aina Helgheim

VOLDA: Alle barnehagene i Volda var samla i Rådhusparken for å feire den nasjonale barnehagedagen. Temaet for feiringen er lekens rolle i barnas liv. – Vi vil leke dagen lang, sang Nina Telseth sammen med ungene. 

LEKER: Nina Telseth, styrer i Mork Barnehage, koser seg når hun får engasjere barna. Foto: Aina Helgheim.

– Vi er Voldas barnehagar, vi vil leike dagen long. Vi har verdas beste dagar, kom og høyr vår nye song, ropte Nina Vedeld Telseth fra scenen, og fikk fort barna med på regla. Da hun kom ned var ansiktet et stort smil. – Jeg kosa meg like mye som ungene, sa hun fornøyd. Som styrer i Mork Barnehage, ligger leken hjertet hennes nær. Det er Frank Vidar Andersen fra Rotset Barnehage hjertens enig i.

– Gjennom leken lærer barna sosiale ferdigheter. De får uttrykke følelsene sine, og lære om andres følelser, sier han. Han brenner for at vi må la ungene vokse opp i sitt eget tempo. 

ENGASJERT: Frank Vidar Andersen, pedagog i Rotset Barnehage, mener leken er den viktigste læringsarenaen for barn. Foto: Aina Helgheim

Lek eller læring?

Som en avslutning på barnehagedagen, vises filmen «Barndom» klokken atten i kulturhuset. Filmskaper Margreth Olin har tidligere sagt til Nettavisen at målet med filmen er å vise hvor viktig leken er i barns utvikling. Seksårsreformen ble innført i 1997 og førte til at barn begynner på skolen som fem- og seks åringer istedenfor ett år senere. Målet med reformen var sosial utjevning og bedre læringsresultater i skolen.

En studie utført av SSB og forskere ved UiO, viste at barn ikke får større læringsgevinst av å begynne tidligere, skrev Dagsavisen i 2015. Senere i mars skal regjeringen fastsette sin plan for barnehagen. Frank Vidar mener det ikke har noe for seg å tvinge barn inn i klasserom før de er klare for det.

TROSSET VÆRET: Rådhuspaviljongen i alle regnbuens farger i anledning barnehagedagen. Foto: Aina Helgheim.

Følge barnas tempo

– Å be barn om å bli klare for skolen for tidlig, er som å be dem om få voksenjeksler når de er fire år. Vi kan ikke tvinge frem prosesser de ikke er mentalt klare for, sier han engasjert. Han peker på den kjente psykologen Erik Homburger Erikson sin teori om utvikling hos barn.

Når barna er fra tre til seks år gamle, utvikles evnen til å kjenne skyldfølelse og til å ta eget initiativ, ifølge Erikson. I denne fasen er det viktig at barna ikke gis for mange grenser og irettesettelser, fordi dette kan redusere initiativene og øke følelsen av skyld. Frank Vidar Andersen mener den frie leken er perfekt for å la barna lære nettopp mestring og nederlag uten irettesettelser fra voksne. 

– Leken er barnas måte å fortelle om erfaringer og virkeliggjøre fantasier. Lek og læring kan ikke skilles fra hverandre, fordi lek er læring, avslutter Andersen.