Regner med å få en andel av pengene

Lensmann Guttorn Hagen

Lensmann Guttorm Hagen er fornøyd med styrkingen av driftsinntekter ved Møre og Romsdal politidistrikt

Lensmann i Ørsta/Volda, Guttorm Hagen håper på å få øke ansatte til etterforskning for å sikre tryggheten til befolkningen. Han  regner med flere penger til drift.

Økningen i pengestøtte til politidistriktene er med på å gi et håp til et underbemannet  og underfinasiert politidistrikt.

 –Jeg gleder meg over at Møre og Romsdal politidistrikt får en styrking av driftsinntektene og regner med vi også vil få en andel, sier lensmann Guttorm Hagen. 

Mer penger til personell og drift

Lensmannen kan fortelle at Ørsta/Volda ikke har for stor mangel i vaktpatrulien, men at ansatte i mer tyngre etterforskning vil prioriteres.

 –Når det gjelder saker som seksuelle overgrep mot barn og andre saker som krever lengre og tyngre etterforskning, mangler vi ressurser og folk, men flere folk i vaktsentralen skader heller ikke, sier Hagen

Gledelig nyhet for politiet i distriktet

Lensmannen har ennå ingen informasjon verken antall eller om de får flere ansatte, men understreker at han ser det som en bra ting at de nå vil få mer å rutte med. Mer penger til drift og ansatte gir mer trygghet til befolkningen, noe som er viktig for Hagen.

 –Trygghet er viktig for meg og når det kommer til Volda er det mange studenter. Fredager og helger jobber styrkene våre mest i Volda. Det er jo som regel noe som skjer på Rokken Studenthus, sier lensmannen lurt.

Nå gleder han seg til å se de konkrete virkningene etter at disponeringsskrivet for politiet kom i dag.