Høgskulen i Volda bør innføre forbud mot heldekkende hodeplagg

Leserinnlegg: Høgskulen i Volda bør innføre forbud mot heldekkende hodeplagg

UENIG: Markus Farstad Andersen er uenig med høgskule-rektor Johann Roppen. Foto: Antoine Taveneaux, Wikimedia Commons/privat

Leserinnlegg: Markus Farstad Andersen, økonomiansvarlig for Senterungdommen Volda og Ørsta, mener nikab burde forbys på Høgskulen i Volda.

Forrige helg vedtok Senterpartiet at de ønsker å jobbe for at det skal innføres et nasjonalt regelverk, som regulerer bruken av ansiktsdekkende plagg i grunnskoler, videregående skoler og høyere utdanning. Med Senterpartiets ja er det ikke umulig at et slik forslag snart kan få flertall på Stortinget og at forbudet i praksis blir en realitet. Det har også tidligere via Tankesmien Agenda blitt brei politisk enighet mellom enkeltpolitikere fra partiene SV, Ap, Sp, KrF og Venstre om å forby heldekkende hodeplagg på skolen. Det er jeg veldig glad for, fordi jeg ønsker en skole der vi er mest mulig åpne og tolerante, noe vi ikke er om vi velger å skjule den delen av kroppen som viser mest kroppsspråk, nemlig ansiktet.

Nylig leste jeg her på Nærnett at Høgskulen i Volda ikke ønsker et slik forbud mot heldekkende hodeplagg, slik noen andre høgskoler i Norge har gjort. Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda,  begrunnet dette med at Volda skal være en åpen og inkluderende skole, akkurat den samme begrunnelsen jeg bruker for et forbud mot heldekkende hodeplagg på skolen.

Jeg vil først få sagt at det ikke er plagget niqab vi i Volda og Ørsta Senterungdommen er opptatt av i denne sammenhengen. For oss kan også et slik forbud gjelde finlandshette eller en motorsykkelhjelm. Vi mener i motsetning til høyskolerektoren at heldekkende hodeplagg kan føre til at Høgskulen i Volda blir mindre åpen og inkluderende. Ansiktet er en viktig del for å skape en god kommunikasjon og gode relasjoner med både medelever og lærere. Ser vi det fra muslimske jenter sitt perspektiv, er jeg enda mer overbevist på et slik forbud. Mye fordi gode relasjoner og ikke minst kommunikasjon med nordmenn er viktig for integrering av innvandrere. Nylig har vi hørt at Islamsk Råd har ansatt en kvinne som bærer niqab. Det ble møtt med stor motbør fra Norges største muslimske menighet «Det Islamske Fellesskap Bosnia Herzegovina», som valgte å melde seg ut av Islamsk Råd like etter at ansettelsen ble kjent. I tillegg er det for øyeblikket fire andre organisasjoner som drøfter dette av samme grunn. De begrunner dette med blant annet at niqab ikke hører til en sunn tolkning av islam. Både politikere og eksperter sier at ansettelsen i Islamsk Råd bygger ned broer, istedenfor å bygge broer mellom muslimer og nordmenn.

Jeg vet at bruk av heldekkende hodeplagg ikke er noe problem på Høgskulen i Volda, men dette er ingen argument til å overse et forbud. Det er bedre å være føre var, enn å handle i panikk. Jeg som selv er sosionomstudent ved Høgskulen i Volda  vil ikke at medelevene mine og andre skal få et syn på at all islam er radikalt eller føle at det er vanskelig å få kontakt med en medelev. Som en sosionomstudent vil jeg bygge broer mellom ulike kulturer og det å godta bruk av heldekkende hodeplagg skaper avstand. Jeg håper at Høgskulen i Volda  som er en flerkulturell skole med mange internasjonale elever. Vil fortsette å vise tydelig at de bygger broer mellom kulturer og dermed innfører et forbud mot heldekkende plagg.