Det etiske må prioriteres  

Fornøyd med utsettelse av eggdonasjon

Høyre og Krf i Volda kommune er enige med besluttningen som falt ved Høyres landsmøte i helgen om å utsette spørsmålet om eggdonasjon. "Pils i parken" kom derimot som et hyggelig vedtak , mener Volda Høyre. 

Søndag avsluttet Høyre sitt landsmøte som skal fastsette programmet for de neste fire årene. Leder i Volda Høyre, Audun Høidal og kommunerepresentant for Krf , Henning Holsvik, mener det var en riktig avgjørelse å utsette det betente spørsmålet om å tillate eggdonasjon.

Hvorfor valgte Høyre å utsette å ta stilling til eggdonasjon ?

– Det ble vedtatt  en utsettelse med ganske knapt flertall, fordi neste år skal Høyre behandle prinsipprogram om blant annet bioteknologi og dette spørsmålet hører mer hjemme der enn i en valgkamp. Spesielt bare noen måneder før en valgkamp siden vi ønsker at dette skal behandles på en skikkelig måte. Dette er fordi at selv om det ikke finne så mange fysiske utfordringer med eggdonasjon er det utrolig mange etiske utfordringer og problemstillinger som vi må ta stilling til før et vedtak blir tatt, sier Høidal.

– Hva tenker dere i Krf om utsettelsen?

– Vi tenker det er den rette måten å gjøre det på, da får vi spørsmålet skikkelig behandlet. Det er et tungt spørsmål. Slik som Høidal beskriver er det teknisk mulig å gjennomføre eggdonasjon, men det er de etiske spørsmålene som er viktige. Der har Krf vært sterkt imot eggdonasjon, nettopp på grunn av det etiske grunnlaget, sier Holsvik.

– Så dere tror ikke dette er en måte å skape fred og ro på mellom regjeringsparti og støtteparti?

– Det kan hende det er et lite strategisk spill i dette ja,  og det er absolutt et tema som kunne blitt med i valgkampen. Krf står sterkt på sitt og er i mot eggdonasjon, sier Holsvik.

– Hvordan påvirker denne utsettelsen valgkampen?

– Det vil sikkert bli et tema på en eller annen måte. Og i og med at vi ikke har tatt noen avgjørelse på om vi er for eller imot vil det komme frem forskjeller hvor hver enkelt må ta et standpunkt om de er for eller i mot. Det er allerede i gang med diskusjoner i fylkeslag og lokalforeninger i Høyre. Mange har nok gjort seg opp en oppfatning allerede og dette vil komme til en konklusjon neste år, avslutter Høidal.