Lover bot og bedring

Lover bot og bedring

HYPPIGE ALARMER: Ved Blokk C på Heltne har brannalarmen gått fire ganger bare i februar. Foto: Even Ørjasæter, Næravisa

Beboere på Heltne må selv varsle vekter og brannvesen i tilfelle brann. Etter flere alarmer i februar lover Studentsamskipnaden bedringer.

I februar i år alene, har brannalarmen ved Blokk C på Heltne blitt utløst fire ganger, tre av disse med mindre enn en ukes mellomrom. Ved et tilfelle tok det 30 minutter før brannvesenet var på plass, da alarmen hverken er knyttet til 110-sentralen eller vektersentral og beboerne må selv varsle at alarmen går. 

Uforsvarlig matlaging har som oftest fått skylda, for eksempel ved at noen steker en pizza i fyllerus og sovner fra den, som igjen fører til røykutvikling og ulende brannalarmer. Dette har ført til at enkelte av beboerne har sluttet å bry seg når brannalarmen går, da noen mest sannsynlig har svidd en pizza igjen.

Brannsjef i Ørsta/Volda, Roy Inge Heltne, sier at brannvesenet ikke har noe å utsette på sikkerheten ved Heltne studentheim, og at blokkene der totalt sett er godt sikret mot brann.
– De som bor der er voksne folk, og de bør kunne ta ansvar for seg selv, sier han, og oppfordrer alle til å slutte å steke pizza i fylla.

LOVER BEDRING: Direktør ved Studentsamskipnaden i Volda, Jan Henning Egset 
Foto: Even Ørjasæter, Næravisa

Ingen direktekobling til vektersentral

Per i dag har ikke studentboligene i Volda direktevarsling til vekter eller brannvesen i tilfelle brann, noe som er vanlig på andre studiesteder som Ålesund og Bergen.

De har heller ikke arrangerte brannøvelser hvor de nye beboerne får opplæring i hva de kan gjøre i tilfelle brann, og komfyrene på de enkelte leilighetene og felleskjøkkenene har heller ikke komfyrvakt som kan kutte strømmen til komfyren om det skulle bli for varmt. Alle disse tre tiltakene ble vurdert av Studentsamskipnaden for Sunnmøre (nå SiVolda) allerede i 2011, men har ikke blitt gjort noe med ennå. Det beklager direktør Jan Henning Egset i SiVolda på det sterkeste.

– Vi burde selvfølgelig ha kommunisert bedre med beboerne og fått til brannøvelser, og det er veldig beklagelig at dette ikke har blitt gjort, sier han.

Han kan også fortelle at komfyrvakt er noe som er standard i alle nye bygg, og noe som de installerer hver gang de bygger nye kjøkken, men at på grunn av sikringsproblemer og andre tekniske vanskeligheter har de ikke blitt innført på gamle kjøkken. Direktevarsling til vekterselskap har heller ikke blitt prioritert, fordi det totalt sett blir utløst få brannalarmer.
– I 2016 ble brannalarmen utløst totalt sju ganger, så sammenlignet med, for eksempel, boligene i Ålesund så er det relativt sjeldent.

Vi har et stort ansvar som utleier av så mange hybler i Volda, så brannsikkerhet er noe vi tar på alvor, sier Jan Henning Egset, direktør i Studentsamskipnaden i Volda.

Tror ikke folk utløser alarm med vilje

På andre studiesteder som Ålesund og Bergen kan beboerne bli bøtelagt dersom de utløser en falsk brannalarm. Ifølge Egset har ikke dette vært vurdert i Volda fordi de ikke tror at folk utløser alarmen med vilje.
– Jeg har brannalarm hjemme selv, og har utløst den ved et uhell jeg også, og vi ønsker ikke å bøtelegge noen for å være uheldige.
Du vil ikke si at Volda er plaget med mange falske brannalarmer?
– Nei, det vil jeg ikke. Dersom noen utløser alarmen ved et uhell, så vil vaktmester eller vekter ta en prat med den som har gjort det og be dem om å skjerpe rutinene sine, men om det skjer gjentatte ganger vil vi selvfølgelig vurdere tiltak. Om noen utløser alarmen med vilje er jo det et lovbrudd, så i verste tilfelle må man også vurdere politianmeldelse, forteller Egset. 

Lover direktekobling i løpet av mars

Over lengre tid har det blitt utløst få brannalarmer ved studentboligene på Heltne, men de hyppige alarmene i løpet av Februar har gjort at Samskipnaden igjen har blitt bevisste på problematikken rundt brannsikkerheten.
– Det er klart at det gjør oss mer bevisst på brannsikkerheten og vi kommer til å skjerpe rutinene våre rundt dette. Vi kommer blant annet til å få direktekobling til vekterselskap på nattestid og vaktmesterne våre på dagtid om alarmen skulle gå, slik at det uansett kommer noen for å sjekke at alt står bra til. Dette vil vi få på plass på blokkene våre (Porse og Heltne) i løpet av mars måned eller rett før påske, forteller Egset. 

Han forteller også at de kommer til å prøve å få til brannøvelser med beboerne en gang i året, men men at de ikke vet helt hvordan de vil få til dette.
– Vi har et stort ansvar som utleier av så mange hybler i Volda, så dette er noe vi tar på alvor, avslutter han.