Mangler dekning på brannstasjonen

Mangler dekning på brannstasjonen

DETTER UT: Dekninga på nødnettet er så dårlig på brannstasjonen i Fosnavåg at det detter ut bare de går rundt i bygget. Foto: Ådne Riis Hallås

Brannstasjonen i Fosnavåg sliter med å få inn signaler over nødnettet. Nettet har ikke fått nok penger til å vedlikeholdes sia åpninga i 2015. 

– Et garasjetak blåste vekk, også et til, også et hustak. Jeg satt hjemme og venta på å rykke ut, men jeg fikk ingen alarm. Jeg fikk ikke hjulpet til, forteller fungerende brannsjef i Herøy, Tore Langvatn om stormen Tor som inntraff vinteren 2016. 

– Ingenting er gjort

Under stormen opplevde flere nødetater problemer med nødnettet som da var et par måneder gammelt. I Fosnavåg datt nettet ut i tre dager.

Nesten to år har gått, men problemene er der fortsatt. 

Fosnavåg er et av elleve steder i landet der direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har mottatt klager på for dårlig dekning på nødnettet. Utendørs skal nettet fungere greit, men det er spesielt i enkelte bygninger de sliter med dekninga. Deriblant brannstasjonen i byen. 

– Jeg ga tidlig beskjed om det var dårlig dekning her, sier Langevatn. Han er glad for at staten har fått på plass et nødnett, men meiner en burde kunne forvente at nettet fungerer under uvær når det kosta mange milliarder kroner å bygge det opp. 

Går glipp av viktig informasjon

Sjøl om det først og fremst er innendørs problemene er størst, syntes brannsjefen at det er veldig irriterende at sambandet detter ut bare en går igjennom bygget. I tillegg er det viktig for brannvesenet å få informasjon om en hendelse så tidlig som mulig. Når de først sitter i bilen på vei ut er det i det seineste laget. 

Brannvesenet betaler 20.000 i abonnementskostnader i måneden for å bruke radioene av denne typen. Langvatn setter spørsmål ved om det er verdt pengene. Foto: Ådne Riis Hallås

– Vi veit det er mye uvær på disse kanter og vi veit det kommer igjen. Da er det for dårlig at det er ute i tre dager sånn vi opplevde det sist. 

DSB har vært på stasjonen i Fosnavåg for å måle dekninga. Først trodde de det var radiostøy som forårsaket dekningsproblemene - men kom fort fram til at det rett og slett var for dårlig dekning.

– Nødnettet burde være det siste som detter ut, sier brannsjefen. Sjøl har han opplevd at mobiltelefon, telefon og internett fungerer fint, mens nødnettet har svikta. 

– Det er helst når det er stygt vær vi virkelig trenger nødnettet til å ha kommunikasjon med omverda, sier han.

Ikke penger i budsjettet

DSB er enige i at det er bekymringsverdig med et nødnett som ikke fungerer under uvær. Det er de som eier og forvalter nødnettet. Assisterende direktør Kristin Cordt-Hansen bekrefter at de har mottatt klage fra brannvesenet i Fosnavåg.

– De har meldt om tilfredstillende dekning, men at det er dårlig i enkelte bygg deriblant brannstasjonen. Det er sjølsagt utfordrende og vi forstår den bekymringa.

DSB har per dags dato ikke penger til å ordne opp i problema. 

– Men vi har meldt inn behov for dette i budsjettet og brannstasjonen i Fosnavåg er et av stedene som vil bli prioritert når vi får finansiering, sier Hansen. 

Det er direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap som eier og forvalter nødnettet. Assisterende direktør Kristin Cordt-Hansen håper på at de får penger til å utbedre nettet, noe som ikke har blitt gjort sia åpninga i 2015. Foto: Anita Andersen, DSB

Nødnettet åpna i desember 2015 til en prislapp estimert til rundt 6000 millioner kroner. Allikavel sliter flere steder med dekninga. Hansen sammenligner nødnettet med veinettet.

– Det krever kontinuerlig investeringer og utbedringer. For eksempel må man sjekke om det er noe med byggene som gjør at signalet ikke kommer inn og da må det gjøres utbedringer, men sia utbygginga i 2015 har det ikke blitt prioritert midler til dette. 

Hun håper på at direktoratet skal få bevilget penger til nettopp dette i statsbudsjettet som legges fram på torsdag.

– Dette er noe vi jobber med hver dag, påpeker Hansen.