Søre Sunnmøre tingrett:
Kjørte i fylla med stjålet bil

Mann dømt til fengsel i 34 dager

Kjøring under påvirkning av rus, hærverk og kjøring uten førerkort er blant overtredelsene Søre Sunnmøre tingrett må ta stilling til denne uka. FOTO: Jørgen Bae Nesset

En mann i 20-årene fra Søre Sunnmøre ble onsdag dømt til fengsel i 34 dager, etter å ha tilstått seks lovbrudd. 

Den domfelte må sone i 34 dager og han mister førerretten i to år og tre måneder. I tillegg må han betale nesten hundre tusen kroner for ugjerningene. 

1,6 i promille

Mannen møtte tirsdag i Søre Sunnmøre tingrett, tiltalt for seks lovbrudd. Han tilsto samtlige lovbrudd på stedet.

Alle hendelsene inntraff i løpet av 2019. I april kjørte mannen en stjålet bil i ruspåvirket tilstand, og krasjet i to gjerder. Mannen ble tatt med 1,6 i promille. Førerkortet ble beslaglagt samme dag.

Panikk uten førerkort

I juni ble mannen stoppet i en politikontroll. Tiltalte sa til retten at han fikk panikk da han kjørte uten førerkort, og at han derfor utga seg for å være en annen da han snakket med politiet. De andre straffeforholdene var skadeverk og ordensforstyrrelse.

Retten så ingen grunn til  å kalle inn vitner siden tiltalte erklærte seg skyldig i alle straffeforhold.

– Livet på vent

Den tiltaltes forsvarer var tydelig på at hans klient hadde fått satt livet sitt på vent på grunn av rettsaken, og anmodet retten å tenke på dette under straffeutmålingen. På grunn av sin jobbsituasjon ønsket den tiltalte at førerkortbeslaget skulle vare så kort som mulig.

Under straffeutmålingen la aktor ned forslag om 45 dagers ubetinget fengsel, bot på 35 000 kr, erstatning på over 70 000 kr og førerkorttap i to år og tre måneder.