Mann dømt for voldshandlinger

En mann i 30-årene ble i Søre Sunnmøre tingrett dømt til 90 dagers fengsel og betaling av erstatning på 76.000 kroner etter vold mot samboeren sin. Hendelsen skjedde over en periode i 2017.

Dommen henviser til tre forskjellige hendelser der mannen utøvde vold mot kvinnen, som blant annet førte til blåmerker flere steder på kroppen. Dommen viser til at den dømte 30-åringen har opptrådt skremmende i hjemmet til kvinnen med å kaste flere ting, samtidig som han skal ha vært høylytt og sint. Den fornærmede har etter voldshandlingene slitt med frykt for den tiltalte, og den dømte har fått ilagt et besøksforbud. I dommen står det også at kvinnen har slitt med psykiske og fysiske plager etter voldshandlingene.

Retten argumenterer med at 30-åringen skulle dømmes for to kroppskrenkninger, en grov samt to tilfeller av hensynsløs avferd. Mannen ble dømt i tingretten etter brudd på straffeloven § 271, § 272 og 266 og må sone 90 dager i fengsel. Samtidig må den skyldige betale 31 206 kroner i erstatning for økonomisk tap og 45 000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede.