Serveres mat fra plastposer  

Volda omsorgssenter

Ved Volda omsorgssenter bruker de kok/kjøl metoden, det betyr at beboerne mottar mat som er lagret i vakuumposer i opptil en måned. AP- politiker Milan Ilic er stemmen bak kritikken som nå har ført til en nærmere granskning av tilbudet.

Siden oppstarten av Volda omsorgssenter i 2004 har de benyttet seg av det som kalles kok kjøl-metoden. Det betyr at maten produseres på forhånd og vakuumpakkas i poser frem til de oppvarmes ved servering. Kjøkkensjef, Jarle Nes, forteller at deres forsvarlige lagringsgrense i dag ligger på en måned.

Burde lære av naboen

Metoden fikk først kritikk i avisen Møre (15.12.16) av AP-politiker og varamedlem i kommunestyret, Milan Ilic. Når Nærsynet kontaktet han var ikke kritikken endret.

- De eldre kunne fått et bedre tilbud, med mat som leveres direkte fra kjøkkenet til brukerne. Istedenfor mat vakuumpakket flere dager i forvegen, sier Illic.

Videre mener han at Volda kommune burde lære av naboen, Ørstaheimen.

- Det er det som gjør det så hjemmekoselig her, sier en av beboerne ved Ørstaheimen om mattilbudet de har der.

Vider sier beboeren at hun vet hvordan mattilbudet er for beboerne ved Volda omsorgssenter.

- Jeg synes synd på de, avslutter hun. 

Lavere dørstokk 

Ørstaheimen benytter seg av kok/server-metoden som betyr at det serveres fersk og hjemmelaget mat hver dag. De har også en meny og forholde seg til og engasjere seg i, forteller kjøkkensjefen ved Ørstaheimen, Arne Kåre Engeseth. 

Vider forteller han at fokuset på egenprodusert mat er en del av en teori om at dørstokken som eksisterer i forandringen fra hjemmet til institusjon-hverdag blir lavere med en slik metode.  

- Når du skal ut av dine trygge omgivelser og inn i institusjonsomsorg er det en dørstokk. Vi er veldig opptatt av at denne skal være lavest mulig. Med det tenker vi at gjenkjennbarheten i måltidet ditt skal være optimal. Kosten skal være så nær den du hadde hjemme, sier Engeseth.

Vesentlige forskjeller

Nærsynet sitt besøk ved både Ørstaheimen og Volda omsorgssenter  viste en tydelig kontrast mellom de to metodene. I Ørsta var ferske råvarer synlig, samt frukt, krydder og flere kokker i gang med å koke kjøtt, skjære fisk og grønnsaker. I Volda ble vi møtt av bøtter med pulveringredienser og poser med suppe, kraft og industriproduserte poteter som ble ompakket fra en vakuumpose til en ny.  Likevel mener kjøkkensjefen ved  Volda Omsorgssenter, Jarle Nes, at det ikke eksisterer noe dårligere mattilbud ved omsorgssenteret.

– Jeg har aldri sett på middagsproduksjonen som et trivselsaspekt, men middagen når den er ferdig, den er viktig for trivselen, sier  Nes.

– Jeg synes synd på de

Videre forteller han om en lagringsgrense på en måned som kontrolleres internt, uten nasjonale retningslinjer. Dette opprører ikke Helse- og omsorgssjef i Volda, Svein Berg-Rusten.

- Nei, mitt syn på maten er at den maten som blir servert, den skal være god. Jeg har ikke hør noen mistanker eller tanker om at fordi maten er lagret lenge så er den av dårligere kvalitet, sier Rusten.

Flere i enige i kritikken

Kritikeren Ilic forteller en annen virkelighet og mener at flere i kommunestyret stiller seg bak kritikken. Etter det Nærsynet har fått bekreftet er både KRF, Venstre, Arbeiderpartiet og FRP ening i kritikken. Høyre har ikke bekreftet hvor de står i saken. 

- Jeg har hørt dette fra flere, jeg kjenner jo folk som bor der og dette har  pågått i flere år. Men selve beboerne tørr ikke si noe, de bor jo der og er redde for konsekvensene, sier Ilic.

Rusten mener dette tegner et feil bilde av situasjonen og er en påstand basert på lite kunnskap.

- De kommentarene han kommer med får meg til å stille spørsmål til hvilket grunnlag han har for å uttale seg så kategorisk om hvordan tilstanden er her, det stiller jeg meg litt undrende til, sier Rusten.

- De sier til meg at det lukter ikke mat, det er varmet opp. Det er skremmende, avslutter Ilic.

Lover vurdering av tilbudet

 I desember i fjor kom kommunestyret i Volda med et vedtak om at helse- og omsorgsavdelingen skal oppnevne et utvalg som skal se nærmere på mattilbudet ved Volda omsorgssenter, opplyser ordfører i Volda kommune, Jørgen Amdam, etter at Nærsynet kontaktet han om saken.

Helse- og omsorgssjefen forteller at han synes det er uklart hva kommunen ønsker å se nærmere på. Likevel lover han og ordfører Jørgen Amdam at det innen en måned vil være oppnevnt et utvalg som skal vurdere mattilbudet.