Klarte Nøst og Listhaug å si noe positivt om hverandres politikk?

Klarte Nøst og Listhaug å si noe positivt om hverandres fremtidsrettede politikk?

Gjennom valgkampen har MDG og Frp vært tydelige på at de begge er et fremtidsrettet parti - og at et samarbeid dem imellom er bortimot umulig.

ÅLESUND (Nærnett): Nærnett var med da valgvaken i Ålesund ble avholdt mandag kveld. To av politikerne som var tilstede var Lage Nøst (MDG) og Sylvi Listhaug (Frp). Begge stilte som førstekandidat fra Møre og Romsdal, der utfallet endte svært ulikt for de to partiene.

– Det føles litt som julaften der man også risikerer at julenissen kommer og tar alle gavene på slutten av kvelden, så vi får se. Jeg er kjempespent!

                                                                     Lage Nøst (MDG) før valgresultatet

– Det blir en thriller! Det blir virkelig en spennende kveld!

                                                                Sylvi Listhaug (Frp) før valgresultatet

Blågrønn duell

I partiprogrammene sine heter det at Miljøpartiet De Grønne vil «ta vare på fremtiden», mens Fremskrittspartiet sier de er et parti «for folk flest».

Både MDG og Frp har tidligere gjort det klart at de ikke kan samarbeide med hverandre. På valgvaken snakket de likevel påfallende like lidenskapelig om å føre en politikk som trygger kommende generasjoner. Så hvorfor kan de ikke enes om noe?

Med utgangspunkt i de to intervjuene vi gjorde med førstekandidatene på valgvaken, presenterer vi her: BLÅGRØNN DUELL.

– Hva er det med Fremskrittspartiet som gjør dere til et parti «for folk flest»?

– Det er at vi tenker fremover! Vi ønsker å gjøre det enklere for folk, og at de skal få bestemme mer selv. Vi vil ikke ta så mye penger inn på skatter og avgifter. Så kan man heller bestemme mer over pengene sine selv, sier Listhaug.

Hun utdyper at Frp tenker på barn, barnebarn og kommende generasjoner når det gjelder innvandringspolitikk, og at det handler om å tenke langsiktig.

– Hvis vi tar inn for mange innvandrere år etter år, blir det press på velferdsmodellen og verdiene våre. Vi ønsker å ta veldig godt imot de som skal bli, og da må vi ha kontroll på hvor mange det er snakk om. Slik kan vi følge opp den enkelte på en bedre måte enn vi greier i dag.

Lage Nøst fra MDG bekymrer seg ikke like mye for at innvandring kan rakne velferdsstaten. Han utlyser heller en mer human innvandringspolitikk. Nøst er redd antallet på såkalte klimaflyktninger vil eksplodere, om ikke utslippene av forurensende stoff kuttes.

Grønne og grå partier

– Hva slags parti er MDG?

– Vi er et nytenkende, blokkuavhengig parti. Vi har en ideologi som er mer rustet til omstillingen samfunnet må gjennom, enn det de gamle partiene har. Det er mitt inntrykk, sier han.

– Hva betyr det at dere er et blokkuavhengig parti?

– Det betyr at vi ikke vil forholde oss til den gamle økonomiske rødblå-aksen som den viktigste i politikken. Den viktigste skillelinjen går nå mellom grønne og grå partier.

Nøst utdyper at den nye skillelinjen består av grå partier som bygger sin økonomiske politikk på en «utdatert fossil vekstmodell» på den ene siden, og  grønne partier på den andre. Partiene på den grønne siden er villige til å tenke nytt på alle politikkområder. Dette for å få samfunnet til å gå rundt, på en måte som naturen tåler. 

– Hvorfor er det uaktuelt for MDG å samarbeide med Frp?

– Det er fordi Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne står langt fra hverandre på helt sentrale spørsmål. For eksempel miljø og klima, innvandringspolitikk eller sosial- og omfordelingspolitikk.

Ros til rivalen

– Kan du nevne en bra ting med Frp sin politikk?

– Ja, de ønsker å øke panten, og det synes jeg er et veldig prisverdig initiativ. Frp vil også redusere bruken på veisalt som vi er helt enig i. Det er fordi det skader naturen, og ikke bare bilen som kanskje er det Frp er mer opptatt av.

Nøst forteller Nærnett at Frp ikke bare har dårlige saker, men at helheten i politikken deres, og den retningen de ønsker å dra samfunnet i gjør det vanskelig for MDG å forholde seg til i et forpliktende samarbeid.

– Liker absolutt ingenting

Vi spurte også Sylvi om hun kunne nevne det hun likte best ved Miljøpartiet.

– Jeg liker absolutt ingenting med det partiet. Deres politikk vil føre til at Norge stopper opp. Oljeleting er helt nødvendig fordi det har utrolig mye å si for arbeidsplasser rundt omkring i landet. Verden trenger energi, og selv om flere biler går på andre ting enn oljebaserte produkter blir vi flere mennesker på jorden.

Videre forteller Listhaug at Frp ønsker å ha en utvikling.

– Oljebrønnen som i dag er i produksjon vil stenges ned, vi vil derfor trenge mer olje og gass i fremtiden. Hun sier videre at gassen faktisk fører til at utslippene går ned, fordi den kan erstatte kull.

Listhaug poengterer at hun synes MDG er ensformig på bare miljø, mens samfunnet dreier seg om veldig mye mer.

– Så MDG er et parti jeg ikke tror jeg er enig med noen ting om.

Over til Miljøpartiet:

– Miljø er jo innlysende nok deres viktigste sak. Men hva er deres nest viktigste sak?

Nøst stopper oss og sier han ikke er helt enig i problemformuleringen, fordi  miljø ikke bare er én sak.

– Vi tenker bærekraft på alle områder enten det er arbeidsliv, økonomi, utdanning eller næringspolitikk. Alt henger sammen! For oss er ikke miljø et saksforhold som kan avgrenses, det vil gjennomsyre alt, sier han.

Klimaflyktninger

Nøst gir likevel et eksempel på en slags «andre»-sak for partiet.

– Flyktningspolitikk er viktig for oss. Vi ønsker at Norge skal ha en mer human asyl- og flyktningspolitikk.

Han forklarer at i fremtiden vil mange flere mennesker flykte fra klimaendringer og områder som vil bli ubeboelige. Nøst mener Norge har et solidaritetsansvar om å ta imot så mange slike tilfeller som mulig, innenfor rimlighetens grenser.

– På denne måten henger temaer som flyktningspolitikk også sammen med hele det overordnede spørsmålet om bærekraft, illustrerer han.

MR etter oljen

– Hva har Miljøpartiet tenkt at Møre og Romsdal skal leve av etter oljeindustrien?

– I Møre og Romsdal er vi så heldige at vi har mange naturressurser! Vi har også maritim kompetanse blant annet fra oljeindustrien, sier Nøst.

Han trekker frem at folk i fylket er gode på utnytting av naturressurser både på land og i vann.

– Vi har rett og slett mange strenger å spille på også etter oljen, sier Nøst og nevner den maritime klyngen på Sunnmøre som et eksempel.

Nøst sier kompetansemiljøer på Nordmøre som har blitt knyttet til offshore, også kan brukes i det grønne skiftet.

– Møre og Romsdal har mye potensiale for eksempel med tanke på utvikling av offshore havvind, eller ny teknologi for havbruk som må bli en mer bærekraftig næring.

MDG-politikeren trekker også frem at de aller fleste i Møre og Romsdal, som i de fleste andre fylker, ikke jobber direkte med oljeindustrien, og at det er mange sektorer som vil kunne tilpasse seg nye markeder. Han nevner tjenesteytelse, helsesektoren og kunnskapssektoren som noen eksempler.

– Svaret på hvordan det grønne skiftet vil skje i Møre og Romsdal er rett og slett å gjøre mer av det vi allerede gjør, bare uten olje. 9 av 10 jobber ikke med olje, og velferden vår er ikke så avhengig av olje som vi tror. Vi var en velferdsstat før vi hadde olje, og vi kommer til å fortsette å være det etter oljen. Derfor tror jeg at hvis vi spiller på de riktige strengene, vil Møre og Romsdal komme godt ut av det grønne skiftet.

Blå seier

Det endte med blått flertall, som betyr at Listhaug kan bli sittende fire år til i regjering. Listhaug sier til Nærsynet at hun godt kan tenke seg å fortsette som innvandrings- og integreringsminister om det skulle bli en mulighet.

MDG endte med en oppslutning på 2,2 prosent i Møre og Romsdal, som ikke var nok til å sikre Nøst en plass som stortingsrepresentant. Partiet fikk likevel ett mandat på Stortinget, etter at de fikk en nasjonal oppslutning på 3,2 prosent.

Ønsker flere unge representert på tinget

Avsluttende spurte Nærnett Nøst om hvordan det er å være det ferskeste utfordrerpartiet på Stortinget.

– I politikken er det ikke hvor gammel du er som er det avgjørende, men hvilken politikk du fører, svarer han.

Nøst drar linjer til at mange er opptatt av at Stortinget må bli mer representativt, og få flere unge inn som kan ha et annet perspektiv på fremtidens utfordringer.

– Veldig mange av politikerne våre vil jo kanskje ha pensjonert seg eller til og med ha avgått med døden før klimaendringene rammer med full styrke. Da er det viktig at man får inn yngre stemmer som kan nyansere bildet og bli med på å ta de langsiktige beslutningene i Norge, sier han.

Vi spurte også om Sylvi hadde noen råd til MDG som relativt nytt parti på tinget.

– Det må de nesten finne ut av selv. Det handler om å stå på og jobbe hardt. Gi alt du har for de sakene du tror på. Det tror jeg gjelder alle partier uansett.

 

Fikk du med deg disse sakene?