Mer miljøgifter i norsk villaks enn i oppdrettslaks

mer gifter i villaks enn oppdrettslaks

Oppdrettslaks har mindre nivåer av miljøgifter enn villaksen Foto: Eivind Senneset/NIFES

Man har trodd at det er flest miljøgifter i oppdrettslaksen enn i villaksen. Ny norsk studie viser at dette er feil.

Anne-Katrine Lundebye
Foto: NIFES

Nasjonalt institutt for for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) melder i en pressemelding at ifølge en ny, norsk studie, er det flere miljøgifter i den norske

villaksen enn i oppdrettslaksen. Før har man trodd at det var omvendt, men det er altså feil. Dette er den første store studien som sammenligner de to laksetypene.

– Fisken speiler det den spiser, både når det gjelder miljøgifter og næringsstoffer. Vi kan kontrollere hva oppdrettsfisk spiser, men i naturen varierer det, forteller seniorforsker ved NIFES, Anne-Katrine Lundebye.

Jevnt over lave nivå av miljøgifter

Selv om villaksen har det høyeste nivået av miljøgifter, viser studien også at både villaks og oppdrettslaks generelt sett har lave mengder med gift i seg. Verdiene hos begge to er langt under det som er grensen, så man kan fortsatt spise laks med god samvittighet for egen helse.

– Forbrukerene slipper å bekymre seg. Begge laksetypene er gode kilder til omega-3 fettsyrer, og vi kan trygt si at begge er sunne, forteller Lundebye.

Motsatt konklusjon med lignende amerikansk studie

Det ble gjort en lignende amerikansk studie i 2004 i tidsskriftet "Science", som kom til motsatt konklusjon av NIFES-studien. Lundebye forklarer at grunnen kan være at den amerikanske studien sammenlignet to forskjellige typer arter av laks, vill stillehavslaks, mens oppdrettslaksen var atlanterhavslaks.

– De to artene har ulikt fettinnhold, så det er problematisk å sammenligne dem, forteller hun.

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.