– Nå skal vi bli mer miljøbevisste

Høgskulen i Volda har nylig blitt sertifisert som Miljøfyrtårn, men det er få som vet hva det egentlig innebærer. 

margrete
ØKT FOKUS: Margrete Apelseth mener det er bra med økt fokus på miljø. Foto: Emma-Marie B. Whittaker

I en hylle på kontoret til Margrethe Apelseth, medlem av arbeidsgruppen for Miljøfyrtårn ved Høgskulen i Volda, ligger det et stort hvitt papir som er brettet fint sammen.

– Nå skal jeg vise dere den nye miljøstasjonen, sier Margrete muntert mens hun bretter opp papiret.

Arket er nesten større enn Margrete, og det viser planene for den nye miljøstasjonen.  Den skal bli satt opp rett før jul i Berte Kanutte-huset, og blir det første synlige eksempelet på at skolen har økt miljøfokus.

Miljøstasjonene skal blant annet inneholde en vaskestasjon og egne dunker for restavfall, papir, matavfall, og rent glass/metall og plast.  

– Hvis miljøstasjonen fungerer godt, vil vi installere det i både Strøm-, Kaarstad- og Aasen-bygget etterhvert, forteller Margrete. 

miljøstasjon
MILJØSTASJON: En ny miljøstason blir det første synlige eksempelet på økt miljøfokus.  Foto: Emma-Marie B. Whittaker 

Miljøfyrtårn

SERTIFIKAT: I oktober fikk Høgskulen i Volda tildelt Miljøfyrtårn-sertifikatet sitt. 
Foto: Emma-Marie B. Whittaker

For to uker siden ble det hengt opp et miljøfyrtårn-skilt ved inngangen til Berte Kanutte-huset på Høgskulen i Volda. Det er det synlige beviset på at skolen har blitt sertifisert, og prøver å øke miljøfokuset. 

– Det at skolen har blitt sertifisert vil si at ledelsen tar miljøet på alvor, og at de ønsker å bli mer miljøbevisste, forteller Margrethe.  

For at høyskolen skulle bli et Miljøfyrtårn, måtte de dokumentere hva de har gjort for å oppfylle de fem sertifiseringskriteriene til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Kriteriene er omfatter innkjøp, avfall, transport, energi og HMS. 

– Det var ikke noe krav til at vi skulle være 100 prosent miljøvennlige fra dag én, men vi må vise en fremgang i løpet av de neste tre årene, utdyper Margrete. 

Hun legger til:
– Den første forbedringen blir miljøstasjonene.

 

 

 

 

 

 

 

Hva gjør Høgskulen i Volda, når det kommer til de fem sertifiseringskravene?

INNKJØP:
- Skolen er omfattet av statens innkjøpssentral, og kjøper dermed miljøvennlige produkter. Det gjelder blant annet kontorsaker og rengjøringsmidler. 

AVFALL:
- Skolen følger sorteringskriteriene til Volda og Ørsta Reinhaldsverk. 

TRANSPORT:
- Skolebilene skal brukes minst mulig for å unngå unødig bruk av drivstoff.

ENERGI:
- Skolen har et solcellepanel som bidrar til mer miljøvennlig energibruk. 

HMS (Helse, miljø og sikkerhet): 
- Skolen utfører medarbeidersamtaler og personalmøter for å sikre godt arbeidsmiljø.