Mindre midler til domstolene

Mindre midler til domstolene

Domstolene i Norge må i 2017 spare inn millionbeløp. Det har Søre Sunnmøre tingrett allerede merket virkningene av. 

- Vi har allerede mistet en dommerstilling ved tinghuset, forteller Sorenskriveren ved Søre Sunnmøre tingrett, Elisabeth Wiik.

I år skal domstolene i Norge spare 16,5 millioner, og dette kommer til å ha negative virkninger for rettssystemet i Norge. Mens domstolene ikke får nok midler, har politiet fått innvilget mer penger. Dette har gitt ringvirkninger til antallet straffessaker, som har økt de siste årene. Wiik forklarer at i fjor hadde de ved Søre Sunnmøre tingrett det høyeste antallet straffesaker i retten som de noen sinne hadde hatt, og året før hadde de også hatt det høyeste antallet noen sinne. 

Politiet har fått tilført mer midler, og kommer til å etterforske slik som før. Tiden fra en straffbar handlig skjer, til tingretten får tatt opp saken kommer til å bli lengre nå som antallene strakkesaker øker og tingretten har mistet en dommer.