Lærerne har mindre tid til elevene nå enn tidligere

En rapport fra Utdanningsdirektoratet viser at lærere har mindre tid nå enn før. Grunnskolelærer ved Øyra Skole Espen Helle er bekymret for utviklingen. 

— Man merker at man har nok å gjøre. Det har blitt mye mer av det utenom, utviklingsarbeid og planlegging, det spiser mye tid, sier Espen Helle.

VIL HA MER TID: grunnskolelærer Espen Helle vil ha mer tid til å planlegge undervisningen. Foto: Ingrid Telset Heltne. 

Oppfølging essensielt for læring 

Over 60 prosent av lærere har mindre tid til oppfølging av elevene nå enn for tre år siden, viser undersøkelsen. Grunnskolelærer Espen Helle, kjenner seg igjen i undersøkelsen, og sier han de siste årene har fått mindre tid til hver enkelt elev.

— Det er et voldsomt målstyringspress i skolen med nasjonale prøver, som igjen generer mer arbeid for oss lærere og mer press på elevene, sier Helle.

Ønsker flere konkrete tiltak fra politikerne 

Helle er lærer for femte klasse ved Øyra skole, en klasse på 25 elever. Han mener oppfølging av elevene er helt essensielt for god læring, og synes hver enkelt lærer burde få mer tid til å kunne planlegge, slik at undervisningen er bedre tilpasset den enkelte. Han mener løsningen ligger hos politikerne.

— Alle politikerne snakker om at de vil bedre skolen, og satse mer på skolen. Men hva ligger egentlig i det? Jeg ønsker mer konkrete tiltak for en bedre skole, sier Helle.

Vil ansette 3000 flere lærere 

En som har konkrete tiltak å foreslå, er stortingskandidat fra Ap fra Møre og Romsdal, Fredric Holen Bjørdal. Han er enig i at lærerne har for liten tid til hver enkelt elev, og mener at Norge trenger både flere og bedre lærere.

MÅ AVLASTE LÆREREN: stortingskandidat fra Ap Møre og Romsdal Fredric Holen Bjørdal mener lærene må avlastes slik at de får mer tid med elevene. Foto: Ingrid Telset Heltne

— Hvis man tror at lærerne har en funksjon, og det å bruke tid med læreren faktisk bidrar til økt læring, så sier det seg selv at jo mer tid du får, jo bedre er det. Vi er veldig tydelig på at vi ikke bare skal utdanne de som er i skoleverket, og øke deres kompetanse, men vi må også ha flere lærere, sier Bjørdal.

Stortingskandidaten tror flere yrkesgrupper inn i skolen, og et løft i skolehelsetjenesten kan være med på å bedre lærerens tid med eleven. 

— Vi skal sørge for at kommune-Norge skal ansette 3000 nye lærere. Vi ønsker en ny norm i skolehelsetjenesten, og flere yrkesgrupper inn i skolen, slik at læreren kan bruke tid på det de kan best; undervisning. En lærer skal ikke trenge å være voksenperson, lærer og psykolog samtidig, sier han.