Mindreforbruk på 6,8 millioner kroner i 2018

Mindreforbruk på 6,8 millioner

Volda kommune kan vise til et mindreforbruk på 6,8 millioner kroner fra 2018.

Volda kommune brukte 2,9 millioner i oppsparte midler for å oppnå et mindreforbruk på 6,8 millioner kroner i 2018, skriver de i en pressemelding. Ifølge kommunen er mindreforbruket et resultat av en økning i skatte- og finansinntekter.

Det er også planlagt større investeringer i kommunen i gjeldende økonomiplanperiode. Det planlegges blant annet ny ungdomsskole, idrettshall, svømmehall, kino/kultursal, nye næringsområder og boligfelt.