Vil styrke unges rett til et trygt og godt miljø

Mobbeombud

NY I JOBBEN: Kristin Øksenvåg har begynt jobben med å sørge for at fylkets barn og unge får et trygt og godt psykososialt miljø. FOTO: Møre og Romsdal fylkeskommune

Kristin Øksenvåg er Møre og Romsdals første mobbeombud. Hun oppfordrer voksne til å passe på hva de sier til hverandre.

I et intervju med Radio Volda fredag forteller Kristin Øksenvåg om den nye stillingen:

— Hvilke forventninger har du til den nye jobben?

— Som mobbeombud skal jeg styrke det arbeidet som er satt i gang for at barn og unge skal få et trygt og godt psykososialt miljø. Mobbeombudet skal være en av de som skal være med å passe på det. Som mobbeombud vil det være veldig viktig for meg å passe på at den rettigheten til å ha det trygt og godt blir oppfylt. Det betyr at de raskere må få den riktige hjelpa når de trenger det. Der kan mobbeombudet være med å bidra inn mot både med foreldre, barna selv og elevene, og skoler og barnehager, sier Øksenvåg.

— Det er mange som snakker om at skolen må bidra, men hva må foreldre gjøre for å slå ned på mobbingen?

— Skolen og barnehagen har en riktig jobb i å sette en stopper for mobbing. Men de klarer det ikke alene, uten at vi som voksenpersoner, om vi er foreldre, politikere, media, trenere eller hva vi enn er, blir med på den jobben her. Vi må vise gode holdninger for barn og unge, så de kan lære av oss, sier mobbeombudet.

Hun nevner raushet, inkludering og at man passer på hva man sier til hverandre som en oppfordring til den voksne delen av befolkningen.

I en pressemelding om den nye stillinga fra fylkeskommunen står det at ordninga med fylkesvise mobbeombud for barn og unge i barnehager og grunnskole i Møre og Romsdal foreløpig er en prøveordning fram til 31. desember 2019.

Kristin Øksenvåg er ansatt som uavhengig ressursperson i denne perioden og skal virke som et bindeledd mellom kommunen og mobbeombudet.