Første august startet de nye, strengere tiltakene mot mobbing

Mobbesak

NYTT REGELVERK: Nå kan elevene klage direkte til fylkesmannen, dersom mobbesaker ikke behandles innen én uke. Foto: Ulstein Kommune/ Madeleine Petterson

Den siste tiden har flere nettaviser skrevet om grovere mobbesaker. Det nye regelverket til Fylkesmannen skal hjelpe med håndteringen av mobbesakene.

Fra og med første august iverksatte Fylkesmannen skjerpa og strengere regler om hvor lang tid det skal gå fra elever klager til rektor, til det skjer noe. Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan elevene klage direkte hos fylkesmannen. Fungerende utdanningsdirektør i Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Jørn Thomassen, er positiv til de mer skjerpa reglene.

– Bakgrunnen for regelendringene er at veldig få saker tidligere kom til Fylkesmannen. Vi ser allerede nå, etter kun en måned med de nye reglene, at vi har fått inn ganske mange saker. Mange flere enn tidligere.

Thomassen tror at både det nye regelverket og ordningene på hjemmesiden vil gjøre det lett for både skoler, men også andre, å få tak i de ansatte hos Fylkesmannen.

– Det er veldig lett å få tak i oss både via meldinger på nettet og telefonen, sånn at man alltid kan få snakke med en av våre medarbeidere. Der vil man kunne få veiledning om hvordan man skal forholde seg til skolene, og hvordan disse skal håndtere situasjonen.

Skolene må sørge for at elevene føler seg trygge

Selv om det er mange organisasjoner og tiltak mot mobbing i Norge, der blant annet nullmobbing.no, er det likevel ikke alltid bra nok oppfølging av skolene når saker blir meldt til rektor. Avdelingsdirektør i utdanningsdirektoratet, Cathrine Børnes, sier seg enig i at skolene burde klare å håndtere mobbesaker bedre, med tanke på at det finnes mange hjelpemidler og nettsteder.

– Ja, det kan du si. Det er veldig viktig at skolene sørger for at elevene har det trygt og godt på skolen, at de tar tak i sakene raskt, at de setter inn de riktige tiltakene, og at de ikke gir opp. Fungerer ikke dette, må de sette inn nye tiltak dersom elevene fremdeles ikke har det trygt og godt på skolen.

Flere tiltak

Børnes legger til at utdanningsdirektoratet har kommet med nye ideer og tiltak, som blant annet flere kompetansetiltak rettet mot skoleledere og ansatte i kommunen. Hun sier seg også positiv til det nye regelverket til Fylkesmannen, og har fått informasjon om at det allerede er flere Fylkesmenn som har fått flere henvendelser.

– Det er viktig at barn, unge og foreldre vet hvilke rettigheter de har. Sier Cathrine Børnes.

Thomassen mener også at skolene ikke har gjort nok for elevene sine. 

– Skolene har ikke gjort nok, og det har vært for mange saker der skolen ikke har greid å håndtere sakene sine. Derfor har vi skjerpet regelverket, og skal nå sørge for at skolene forholder seg til pliktene de har.

Thomassen tror det nye regelverket er for ferskt til å kunne uttale seg mer om det konkrete utfallet og hvilke skoler på søre Sunnmøre som skiller seg ut mest. Til nå er det ingen skoler som skiller seg ut og nivået på henvendelser er ganske likt. Når regelverket blir rundt ett år tror han at man vil kunne se noen forskjeller. Han er klar over at selv om ingen skoler skiller seg ut med å henvise seg til Fylkesmannen, er det grå-tall. Mot dette sier Thomassen at ett av virkemidlene i de skjerpede reglene er strengere tilsyn.

Bra med strengere regler

– Det er trist når elevene føler seg krenket på skolen, sånn skal det ikke være, sier rektor ved Ulsteinvik barnskole, Vegard Gurskevik.

Han mener at det nye regelverket fungerer fint, at det er ryddig og skikkelig, og at det tjener samarbeidet mellom skolen og elevene. 

– Mobbing er alltid en vanskelig sak, og det er trist når elevene føler seg krenket, plaget eller ertet. Dessverre skjer det også på vår skole fra tid til annen, sier Gurskevik.

Ulsteinvik barneskule er opptatt av et bra elevmiljø på skolen, og tilbyr en rekke tiltak for at elevene skal trives.

– Vi har gode tiltak, og jobber mye med det forebyggende arbeidet. Vi jobber for å skape gode relasjoner mellom elevene, mellom elevene og lærerne, og vi prøver å skape en god atmosfære for elevene å være i. Dette gjør vi blant annet med kantineaktiviteter, sosiale arrangement sammen med foreldre, aktive elevråd, lekepatrulje og tilsyn i friminuttene, sier Gurskevik.

Ulsteinvik barneskule er flinke til å skape trivsel i skulegården, med blant annet skilt som dette. 
FOTO: Nina Nowotny

Selv om barneskolen er engasjert og jobber aktivt for en trygg og god atmosfære for elevene, mener Gurskevik at det er bra at regelverket til Fylkesmannen har blitt strengere.

– Det er ei kompetanseheving på gang for alle skoler. Ingen elever skal bli mobbet på skolene. Skolene skal være trygge, og en skal kjenne at det er en godt sted å være. Derfor synes jeg at det nye regelverket er bra. Jeg tror nok at det fører til at alle skolene vil bli flinkere på dette.

Også rektor ved Øyra barneskule, Steinar Ose Velle, mener at elevene og foreldrene skal oppleve skoleplassen som et trivelig sted å være.

– Vi har nulltoleranse for mobbing på denne skolen, og derfor håper jeg at det er minst mulig mobbing her. At det skjer mobbing, gjør det vel, men vi jobber aktivt med det hele tiden, sier Velle.

Selv har han ikke opplevd mobbesaker så alvorlige at de har blitt sendt videre til Fylkesmannen, og sier Øyra barneskule har apparat og aktivitetsplaner for å gripe inn hvis alvorlige situasjoner skulle oppstå.