For høye mobbetall i Volda

Mobbesak del 2.

IKKE FORNØYD: Oppvekstsjef Per Ivar Kongsvik. Foto: Torgeir Knutsen

Etter at Nærnett fortalte historien til mobbeofferet ''Nina'' har kommunen nå svart.  

– Jeg kan ikke si meg fornøyd med tallene, om vi hadde hatt lavere tall enn andre komunner hadde ikke det hatt noe å si.  Det handler ikke om lave tall, men om visjon. Målet om at alle skal være trygge, delta, mestre og lære, forteller oppvekstsjef i Volda kommune, Per Ivar Kongsvik.

Kongsvik har det overordnede ansvaret for skolene i Volda. Nærnett skrev tidligere at en av ti føler seg mobbet i Volda. 

– Tallene viser, i likhet med andre kommuner, at vi har elever som ikke har det bra i våre skoler. Dette er elever som har lovfesta rett til godt psykososialt miljø, den retten til eleven er absolutt ikke åpen til diskusjon. Er vi kjent med eller mistenker at noen blir krenka, så skal vi handle, sier Kongsvik.

Da Nærnett spurte om hva som hadde gått galt, ville ikke oppvekstsjefen fokusere på det. Han mente individet bak tallene burde få oppmerksomheten. 

Ikke i mål 

– Jeg vil heller formulere det slik at vi enda ikke har kommet dit vi vil komme, hvor alle elevene har bra. Det kan være til tross for at lærerne gjør en god jobb. Hva som ligger bak elevene sin historie, kan være veldig ulik og sammensatt. Vi setter store krav til voksne som skal jobbe med elever. Det blir gjort et godt arbeid, til tross for dette så har vi blitt rapportert om at de ikke har blitt fulgt opp. 

– Skolen har et stort ansvar, men elevene våre har også et liv på fritiden og på sosiale medier der alle voksne har et ansvar for å bidra til positiv samhandling mellom barn og unge og sette grenser for uønsket adferd, utdyper han videre.

Endringer i fremtiden

Kongsvik forteller at skolene følger opp tallene sine på hver enkelt skole. Det er ulikt hvordan skolene jobber, men at flere skoler har opprettet egne "mobbegranskere". Han vil også se muligheten for å endre undersøkelsen. 

–  Vi må i større grad bru undersøkelser som ikke er anonyme. Det kan bli diskusjoner, men da får vi navnet til dem som trenger oppfølgning.

– Har dere noe system på hvordan dere skal få bukt med mobbing?

– På et overordna nivå er det retningslinjer for det som omhandler opplæringsloven 9A, som går på det sosiale. Dette skal alle skoler være kjent med. Den peker på handlingsplikten de ansatte har om det er mistanke om mobbing.

Berørt 

Nærnett fortalte tidligere historien til mobbeofferet ''Nina''. Nina ønsket selv å være tilstedet under intervjuet med oppvekstsjefen for å høre hva som sviktet henne. Kongsvik ønsket ikke å møte Nina med journalister tilstedet. 

– Jeg er villig til å snakke og møte alle som vil snakke med meg. På generelt grunnlag vil jeg si at det er leit at barn og ungdom ikke opplever en grei skoletid. Det ansvaret kjenner jeg på, og vi har et veldig stort ansvar for elevene i skolen og barna i barnehagen. 

Torgeir Knutsen

Les flere artikler fra Torgeir Knutsen.

Journalistikkstudent ved høgskolen i Volda