Politiet: – Det er urovekkende

Mobilbruk i trakfikken

ILLUSTRASJONSBILDE: 1 av 3 unge voksne buker mobilen mens de kjører. Foto: Steffen Pettersen

I 2019 er kun to bilførere tatt for mobilbruk under kjøring i Volda. Nærnett avslørte seks lovbrudd på 20 minutter.

I en undersøkelse gjort av Norstat på vegne av Codan Forsikring, kommer det frem at hele 1 av 3 unge vokse bruker mobilen mens de kjører bil. Når politiet gjennomfører kontroller målrettet mot bruk av mobiltelefon er det som regel flere som blir tatt i slike kontroller.

Trafikkoordinator ved Møre og Romsdal politidistrikt Steven Malvin Blindheim, sier at det i løpet av 2018 ble gitt ni forenklet forelegg i Volda for mobilbruk i trafikken. 

– Bruk av mobil under kjøring er jo et problem. Føreren mister fokus fra det som skjer på veien og det kan fort skje en ulykke. Ifølge våre statistikker ble det gitt ut ni forenklet forelegg i Volda for mobilbruk, opplyser Blindheim. 

Blindheim tilføyer at de jobber målrettet mot akkurat denne type kontroller. 

– Generelt for hele Møre og Romsdal politidistrikt er det spesielt fokus på mobilbruk og gjennomføring av kontroller på dette området. Vi vet at ulykker ofte skjer på grunn av at føreren bruker mobiltelefonen under kjøring, sier Blindheim.

– Mobilbruk i trafikken er livsfarlig

En av Nærnetts reportere rykket ut onsdag formiddag for å undersøke mobilbruk blant bilførere. I løpet av 20 minutter ble det observert seks førere som brukte mobilen under kjøring. 

– Hva tenker dere om de erfaringene som ble gjort?

– Det er urovekkende. Mobilbruk i trafikken er livsfarlig, og de erfaringene dere har gjort forteller oss at vi må fokusere enda mer på gjennomføring av trafikkontroller rettet mot bilbruk, sier Blindheim.

– Kan man se dette i sammenheng med at Møre og Romsdal politidistrikt er på sisteplass i landet over antall politifolk per tusen?

– Jeg føler ikke det blir rett å si. De som er ute på vakt patruljerer kontinuerlig. Har de ledig kapasitet, kan de også gjennomføre kontroller. Det hadde vært en fordel med flere folk, men å utføre hyppigere kontroller ser jeg på som gjennomførbart likevel. Det handler mer om å ha kontroller og et fokus, ikke ressurser. 

Blindheim forteller videre at politiet drar nytte av de erfaringene Nærnett gjorde.

– Hyppigere kontroller vil forhåpentligvis forebygge problemet, og ikke minst ryktes blant bilistene. Da vil de kanskje ha mer fokus på veien enn på mobiltelefonen mens de kjører bil. 

TRAFIKK: Nærnett observerte seks lovbrudd på 20 minutter. Politiet vil trappe opp kontroller knyttet til ulovelig mobilbruk under kjøring. Illustrasjonsfoto: Steffen Pettersen.

Nytt prikkesystem

Fra 1. januar 2019 ble det trådd i kraft en ny lovendring i bruk av mobiltelefon under kjøring av bil. Tidligere fikk man et forenklet forelegg på 1700 kroner. Nå lyder lovbruddet derimot annerledes. Blir du stoppet for mobilbruk under kjøring, vil du få to prikker på førerkortet, eventuelt fire prikker under prøveperioden, i tillegg til forelegget. «Bruk av mobiltelefon under kjøring, særlig bruk som innebærer tasting og lesing, er forbundet med høy risiko» heter det på regjeringen.no

Blindheim forteller videre at det er gitt to forenklet forelegg for mobilbruk etter at den nye lovendringen trådde i kraft.

– Disse har fått to prikker på førerkortet, i tillegg til boten. Vi kommer til å jobbe enda mer målrettet rundt denne type bøtelegging utover i 2019. 

Kollega Frode Digernes, seksjonsleder for vakt og beredskap, forteller at folk er livredde for å miste lappen.

– Vi ser på den nye prikkbelastningen som et forebyggende tiltak. Folk er livredde for å miste førerkortet, fremfor å bli bøtelagt, sier Digernes. 

På regjeringens hjemmesider heter det at «Samferdselsdeparte­men­tet vil følge utviklinga nøye, og både botens størrelse og antall prikker vil kunne justeres opp om det skulle vise seg å være nødvendig».