Nye opplysninger kan sette stopper for salg av Volda havn 

Hvem skal eie Voldas havn?

Den er taksert til en million, men Volda kommune vil helst ha den for kun én krone. Nå kan det vise seg at Volda fiskerihavn ikke er til salgs likevel. 

 

Volda havn fikk i 2011 status som en ikke-aktiv fiskerihavn. Dermed ville Kystverket kvitte seg med moloen i Volda sentrum. Det vil si å selge den til enten fylket, eller kommunen som havnen ligger i. Det ble benyttet en uavhengig takstmann som konkluderte med at moloen var verdt én million kroner. 

Møre og Romsdal fylke ville ikke ha havna, og dermed kom Volda kommune inn i prosessen. Nærnett skrev i oktober i fjor at hvis Volda kommune slo til på tilbudet de hadde fått av Kystverket, kunne det få konsekvenser for blant annet båteierne og Volda småbåtlag. Men Volda kommune ville vente med en beslutning til ytterligere informasjon om moloens tilstand lå på bordet. 

Vedlikehold av moloen gjør at den vil koste to og en halv million kroner.
Foto: Kristian Klemetzen

Denne informasjonen ble lagt fram under forrige ukes formannskapsmøte, tirsdag den syvende mars. Det var Lars Fjærvold som la fram resultatet av utredningen for formannskapet. Fjærvold er ingeniør for vann og avløp i kommunen, og sier at selv om tilstanden til moloen ikke er så verst, må Volda kommune påregne ytterligere utgifter på grunn av vedlikehold. 

 

-Den direkte kostnaden vi må betale er per dags dato er én million kroner. Og så vil det påløpe større kostnader knyttet til vedlikehold av moloen, så vi vil komme opp mot to og en halv million kroner totalt.

Krakelering i molo
Deler av moloen har sunket med 5 cm, og overflaten bærer preg av krakkelering.
Foto: Kristian Klemetzen

 

Jørgen Amdam (Ap)
Amdam mener kommunen burde få fratrekk i takstprisen på grunn av vedlikeholdskostnader. Foto: Kristian Klemetzen

Ordfører Jørgen Amdam (Ap) ønsker at Kystverket trekker disse vedlikeholdskostnadene fra takstprisen, og ser helst at prisen blir redusert til én krone. 

-Om vi hadde greid å få til det så vil vi hoppe på med en gang. Det er jo selvsagt slik at alle sånne anlegg av denne typen medfører kostnader på sikt og på en eller annen måte må vi da få dekning av det.

Men nå har det dukket opp et skjær i sjøen. Kystverket har nemlig fått opplysninger om at Volda fiskerihavn kanskje ikke er inaktiv likevel. Hvis det viser seg å stemme vil det ikke lenger være Kystverket sitt mandat å selge moloen. Bjørn Relling, overingeniør i Kystverket Midt Norge, sier de må gå noen runder med fiskeridirektoratet for å forsikre seg om at havnas status fra 2011 fortsatt står ved lag. 

-Det har vært en påstand om at det er vesentlig fiskeriinteresse i havna, så vi må gå en runde med fiskeridirektoratet og eventuelt lokalt fiskerlag slik at vi er sikre på at vi er innenfor den rammen som vi skal avhende havna i. Det er det mandatet vi har fått fra Stortinget. 

Prosessen om hvem som skal eie Moloen vil derfor fortsette en god stund til.