2 fylker i Sør-Norge beholder embetestrukturen

Møre og Romsdal beholder sin embetestruktur

I dag bestemte fylkesmannsembetet for hvilke fylker som skulle slå seg sammen. Kun to fylker i sør-Norge beholder den nåværende løsningen og går ikke inn i samarbeid.

Fra 1.januar 2019 vil det bli endringer i fylkesmann strukturen. fra før av har det vært 17 fylkesmenn, nå skal dette kortes ned til elleve. Den nye strukturen blir som følgende:

  • Hordaland og Sogn og Fjordane slåes sammen til et embete med delt lokalisering
  • Fylkesmannsembete i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud slås sammen til et embete med tre lokaliseringer.
  • Fylkesmannsembete i Oppland og Hedmark slås sammen til et embete lokalisert ett sted.
  • Fylkesmannsembete  i Telemark og Vestfold slås sammen til et embete lokalisert ett sted.
  • Fylkesmannsembete  i Aust- og Vest Agder er allerede sammenslått fra 1. januar 2016.
  • Fylkesmannsembete i Sør- og Nord Trøndelag slåes sammen slik tidligere vedtatt fra 1. januar 2018.

Uoppklart i de tre nordligste fylkene

Embetene i Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland, Troms og Finnmark opprettholdes slik som de er i dag. Det blir også aktuelt for en strukturendring når ny regionstruktur i Nord-Norge er besluttet, senest våren 2018, skriver Regjeringen på sine hjemmesider.  

– Jeg er glad for at Fylkesmannen i Møre og Romsdal får beholde sitt embete. Likevel gir det oss noen utfordringer når det skjer så store endringer rundt oss, og derfor er det viktig at vi benytter muligheten til å bygge et sterkt Møre og Romsdal i samarbeid med andre aktører, sier Fylkesmann Lodve Solholm til Fylkesmannen.no