Mørenett kan risikere bøter

Mørenett er et av selskapene som risikerer bøter på inntil 15.000 kroner per dag. 
 

Det er totalt 98 selskaper som er på listen over selskaper som ikke har innfridd Norges vassdrags- og energidirektorats krav.

Kravene må til for at nødvendige forberedelser til deres nye prosjekt Elhub skal bli satt i gang. Mørenett er et av selskapene som ikke har innfridd disse kravene enda. 

Selskapene kan få konsekvenser

Disse selskapene må betale tvangsmulkter. Tvangsmulkt er en daglig bot som ilegges de som ikke innfrier kravene til NVE. 

Tvangsmulktene, som er fra 5000 kroner til 15 000 kroner per dag, vil virke fra og med 23. oktober 2018 dersom avvikene til de ulike selskapene ikke blir rettet opp.

Elhub er et prosjekt NVE har pålagt Statnett å utvikle, i følge NVE sine nettsider. Løsningen skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg. 

Kostnadene kan øke

– Dersom nettselskapene ikke gjennomfører nødvendig kvalitetssikring av egne systemer og sikrer god datakvalitet, øker risikoen for at Elhub ikke kan settes i drift etter planen, sier Ove Flataker, direktør i NVE.

Han forteller at ved utmåling av tvangsmulkt har de tatt hensyn til at nettselskap som ikke gjennomfører nødvendige forberedelser til Elhub, kan medføre økte kostnader for både strømkundene og bransjen, sier Ove Flataker, direktør i NVE.