Mork rehabiliteringssenter i faresonen igjen

Fakkeltoget for Mork rehabiliteringssenter som skulle være 4. mars i år ble avlyst, da det ikke lengre var forslag om å legge ned senteret på Mork. Dette endret seg i går kveld da sakspapirene til neste styremøte i helseforetaket ble lagt frem. 

Marit Aklestad og andre i aksjonsgruppa for Mork rehabiliteringssenter inviterer til nytt fakkeltog søndag kveld

– Vi opplever svært mye engasjement blant folk, men et fakkeltog vil ikke være nok. Vi håper på et stort engasjement fra alle fram mot styremøtet i Helse Møre og Romsdal neste uke, forteller Aklestad til Møre-Nytt

Utvide tilbudet på Ålesund sjukehus

Ifølge Møre-Nytt er det blitt foreslått til erstatning å utvide behandlingstilbudet i sjukehuset i Ålesund med fire nye rehabiliteringssenger.

– Styret vedtek at HMR sitt spesialiserte rehabiliteringstilbod skal utviklast og samlast inn mot sjukehusa, og at dette skal skje parallelt med utvikling av ambulante spesialiserte rehabiliteringsteam og i samarbeid og dialog med kommunane. a. Det spesialiserte tilbodet i regi av HMR ved Aure rehabilitering vert avslutta ila. august 2019 b. Tilsvarande prosess skal gjennomførast for det spesialiserte rehabiliteringstilbodet ved Mork rehabiliteringssenter, der ein byrjar prosessen i august 2019 – med endring seinast haust 2020, står det i sakspapirene.