Mork rehabiliteringssenter reddet på kort sikt

mork rehab

MISFORSTÅELSE: Espen Remme mener saken om nedleggelse av Mork har blitt misforstått. FOTO: Helena Rognstad

Espen Remme mener det har blitt misforståelser rundt nedleggelsen av Mork rehabiliteringssenter. Feilen ligger i at Mork og Aure har blitt dratt under samme kam. 

Det ble vedtatt i dag på styremøtet til Helse Møre og Romsdal at saksbehandlingen som omhandler nedleggelsen av Mork rehabiliteringssenter blir utsatt til mai.

– Diskusjonen om nedleggingen av Mork ble utsatt først og fremst grunnet diskusjonen om at kommunen skal ta over ansvaret for Aure rehabiliteringssenter og inngå et samarbeid med helseforetaket, sier ordfører i Volda, Jørgen Amdam etter at avgjørelsen ble tatt. 

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, mener at kommunen har misforstått forslaget til vedtak, og at det aldri var snakk om en fullstendig nedleggelse av rehabiliteringstilbudet i Volda.  

– Forslaget som ble lagt ut har gått litt for langt, for det var egentlig en god dialog med kommunen om hvordan vi skulle gå videre med det her, sier Remme.

Amdam forteller at en god langsiktig løsning vil være at en del av kompetansen og kapasiteten på rehabiliteringssenteret blir overført til sykehuset i Volda.

Ordfører Jørgen Amdam ser helst et samarbeid mellom Mork og Volda sykehus.
FOTO: Ane Thingstad 

– Helseforetaket har en intensjon om at rehabiliteringstilbudene skal være på sykehusene. Når det kan komme er helt avhengig av økonomien til helseforetaket, forklarer Amdam. 

Hva har dette å si for arbeidsplassene på Mork?

– Vi vet at vi klarer å beholde arbeidsplassene på kort og mellomlang sikt. Ørsta og Volda kommune vil være med å gjøre det de kan i forhandlingene med helseforetaket. Diskusjonen som vil bli tatt opp i mai dreier seg først og fremst om mulig nedleggelse av Aure rehabiliteringssenter, sier Amdam til Nærnett.