– Brukerne våre er meget rystet

Morks fremtid

OPPRØRT: Marte Husøy stiller seg svært kritisk til den eventuelle nedleggelsen av Mork rehabiliteringssenter. Her står hun ved et av deres uteområder som brukes flittig.  FOTO: Annabelle Sørensen

På Mork rehabiliteringssenter og Aure rehabiliteringssenter er det til sammen 38 sengeplasser. Nå forelås det å erstatte disse med fire sengeplasser på Ålesund sjukehus. 

Siden 1975 har Mork rehabiliteringssenter gitt et individuelt tilpasset tilbud til pasienter med kompleks og sammensatte funksjonsvansker. Nå, etter 44 år med drift, har Helse Møre og Romsdal (HMR) kommet med en anbefaling om å legge ned rehabiliteringssenteret fra høsten 2020. Marte Husøy, plasstillitsvalgt for ergoterapeuter ved Mork rehabiliteringssenter, er bekymret. 

– Vi er redde for hva som kommer til å skje med pasientene. Kommunen kommer til å måtte ta over mye, men den intensive behandlingen vi tilbyr vil forsvinne, sier Husøy.

 

Hun forklarer at de på Mork er flinke til å ta nytte av uteområdene. De fokuserer ikke bare på den fysiske behandlingen, men mye på hvordan pasientene skal komme seg tilbake til hverdagen. Ofte tar de lunsjen ute og går tur. I tillegg har de faste utedager. 

Styrker tilbudet

I tillegg til de fire sengeplassene på Ålesund sjukehus vil HMR styrke det ambulante tilbudet sånn at flere pasienter kan få et tilbud om behandling hjemme hos seg selv. – Ja, et slikt ambulant tilbud kan nå mange, men man får ikke den samme faglige kompetansen og intensive behandlingen som rehabiliteringssenteret tilbyr, sier Husøy. 

Marte Husøy konstaterer at mange av de ansatte og gamle brukere vil gå i fakkeltoget som skjer nå på søndag. Hun er veldig takknemlig for de som engasjerer seg, og sier at de har fått enorm støtte fra gamle brukere, pårørende og andre i lokalsamfunnet.

– Man vet aldri hvem som kan måtte trenge behandling fra oss. Plutselig er det en du kjenner.

Den endelige avgjørelsen vil bli tatt neste uke.