Forventer svar på søknaden om fritidskort i løpet av våren

Nå har Volda kommune søkt om fritidskort


Ordfører i Volda, Sølvi Dimmen, er positiv til fritidskort og forteller samtidig at det er viktig å legge til rette for friluftsområder som for eksempel gapahuker.
FOTO: Sabina Store- Ashkari

Volda ønsker å bli pilotkommune for fritidskortet. Dette innebærer at barn får en viss sum i året til å delta på fritidsaktiviteter. 

Volda kommune har søkt om å være pilotkommune for en fritidskortordning. Prosjektet innebærer at hvert barn mellom 6 til 18 år kan få opp til 1000 kroner i halvåret fra staten til å bruke på fritidsaktiviteter. Ordfører Sølvi Dimmen mener at slik økonomisk støtte er viktig for barns fritid.

– Det ikke er noen grunn til å la være å utnytte en slik ordning. Det er viktig at barn føler at de har en meningsfull fritid, sier Dimmen.

KrF har tidligere fått gjennomslag i regjeringen for en ordning der barn og unge får økonomisk støtte slik at flere får muligheten til å delta på organiserte fritidsaktiviteter. Vadsø og Arendal var pilotkommuner for prosjektet i 2019, og i 2020 er det satt av 60 millioner kroner i statsbudsjettet til en fortsettelse av pilotprosjektet. Kommunene har også mulighet til å bidra lokalt med flere økonomiske midler til prosjektet. 

Flere kan delta

Dimmen mener at den økonomiske situasjonen til Volda kommune ikke tillater å bidra mer til fritidskortordningen enn det staten tilbyr. Selv om pengene regjeringen tilbyr ikke dekker alle slags kontingenter, er ordføreren overbevist om at det kan bidra til at flere får delta. 

– Jeg tenker at hvis en får et tilskudd på halvparten av hva det koster å være med, så er det jo kanskje det som gjør at barn får muligheten til å være med, sier Dimmen. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet påpeker at også lokalt næringsliv kan bidra til å finansiere fritidskortet. Idrettslag har uansett muligheten til å søke om pengestøtte fra Norsk Idrettsforbund som kan gi økonomisk støtte til inkluderingstiltak. 

Ønsker mindre klasseforskjeller

Arild Johannes Iversen er kommunestyremedlem og tidligere lokallagsleder i Volda KrF. Han forteller at andelen fattige øker, samtidig som andelen rike øker. Han mener dette skaper et klasseskille. 

Tidligere lokallagsleder for Volda KrF Arild Iversen: Familiers økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet og oppleve mestring og inkludering.  FOTO: Trine Naas. 

– Alle barn skal kunne delta på fritidsaktiviteter. Satsing på barn og unge er sentralt. Derfor er denne fritidskortordningen viktig for oss i KrF, sier Iversen. 

Iversen og KrF ønsker å redusere utenforskapet, og vil være en motvekt til at rike blir rikere og fattige blir fattigere. 

Andre tiltak

Ordfører Sølvi Dimmen sier at det også finnes andre tiltak som er gjort i Volda for barn og unges fritid. Hun trekker særlig fram utstyrssentralen, lånegaranti for idrettsanlegg, skolefritidsordningen og kulturskolen. 

– Det viktigste er å legge til rette for et samlingspunkt, slik at barn og unge kan møtes, presiserer Dimmen. 

Dimmen håper på svar på søknaden i løpet av våren.