Må de vente tre nye år for å få tilbake ungdomsklubben?

Ungdomsklubb

OVERSETT: Ungdommer i Volda synes det er ille at de ikke har noe sted å gå på fritiden. Foto: Jakob Hildrum

Unge i Volda har ikke hatt sitt eget sted å være de siste tre årene

Se Nærsynets reportasje nederst i saken.

Ungdom i Volda har ikke et sted hvor de kan møtes på egne premisser. Et foreldrefritt sted, en klubb som de sjøl former og gir et innhold. De mista Telebygget i 2015. Politikerne mener de sjøl har svikta.

– Vi er ikke uenige, det handler om politisk handlingslammelse, bekjente Sølvi Dimmen i Formannskapet.

Medlemmene i Formannskapet var ordknappe og flaue da de tirsdag denne uka ble konfrontert med rapporten om ungdomsaktivitet i Volda.

Rapporten dokumenterte at det «utan tvil er behov for ein ungdomsklubb i Volda». Og ungdommene må ha klubbhus nå. TOK (Tenesteutvalget for oppvekst og kultur) mener at ungdomsklubben må komme i gang i 2019 og at kommunestyret må bevilge penger til det.

De unge blir oversett

Mari Imslid er elevrådsrepresentant ved Volda ungdomsskule. Hun synes det er ille at ungdommen i Volda ikke har et sted å gå. Noen av de unge tar bussen til Kaihuset i Ørsta.

Mari Imslid og Olve Eide Brattli. Foto: Jakob Wessel Hildrum

–  Vi må ha en egen plass i Volda sentrum der vi kan gjøre hva vi vil. Vi må kjenne at det er vårt sted, at vi «eier» det.

For tre år siden hadde de klubben sin.

–  Det var et knallbra lokale. På Telebygget kom det masse folk. Da vi ble flytta til Samfunnshuset, ble det så lite plass og dårlig tilbud at folk slutta å komme, sier Olve Eide Brattli, elevrådsleder ved Volda ungdomsskule.

Kommunen sa opp avtalen med Telebygget fordi politikerne mente leia var for høy. En salong på Samfunnshuset ble liksom erstatningen. Unge i Volda sier at det i realiteten aldri ble ungdommens klubb.

–  Vi har så godt som ingenting. Salongen på Samfunnshuset er så liten og dårlig at folk slutta å komme. Det var lite som skjedde og ingen folk som dro dit. Vi har et biljardbord og dansespill og sånt, utdyper Olve.

Tone Rustestuen Aarhus. Foto: Volda kommune.​​​

Han får støtte av Tone Rustestuen Aarhus i Volda kommune.

– Mange tar kontakt med meg og sier at de vil ha en ungdomsklubb. Ungdommene føler seg «prioritert» helt bort, understreker Aarhus.

Aarhus har utarbeida rapporten om ungdomsaktivitet i Volda.I rapporten står det at ungdommenes følelse av tilhørighet til klubben henger sammen med i hvor stor grad de er ansvarlige for den.

De trenger et lokale de har vært med på å forme og bestemme over. De ønsker et ungdomsstyre og et «crew» som jobber med arrangementer og innholdet i klubben.

Kommunen planlegger nytt kulturhus som de håper er ferdig om tre år. Politikernes forslag om å plassere ungdomsklubben der, faller ikke uten videre i god jord blant de unge.

Sjøl har de flere forslag til hvor de ønsker sitt eget hus. De har foreslått å bruke Propellhallen nå og eventuelt den planlagte flerbrukshallen ved stadion seinere.  

–  Jeg er uenig i å ha ungdomsklubb i det nye kulturhuset. Om kommunen plutselig trenger noe annet å bruke plassen til, så er det alltid ungdomsklubben som blir skjøvet vekk, mener Mari.

–  For nær Rokken

I fjor fikk kommunen tilbud om å leie andre etasje i Propellhallens kontorbygg. Høyrepolitiker Dan Helge Bjørneset eier bygget. Han har sjøl hatt en sønn som var svært aktiv i ungdomsklubben på Telebygget.

Kommunen avslo tilbudet. Både kommunepolitikere og foreldre mente at huset var for nærme Rokken som serverer alkohol. Bjørneset synes dette er et merkelig argument.

– Rokken samarbeidet godt med ungdomsklubben i Telebygget. De unge fikk mange tilbud fra Rokken, spesielt i forbindelse med konserter og kurs i lyd og lys. Det virket som kommunen ville ha et påskudd for å si nei. De har vondt i viljen, spør du meg. En ungdomsklubb er et kontrollert miljø med voksne tilstede.

–  Mener du at nærhet til Rokken er en fordel?

–  Absolutt. Når de unge sitter på Cirkle K og henger på gata blir de eksponert for rus og alkohol uansett. Det er utrolig viktig for de unge å skape sine egne aktiviteter, være kreative og ha et sted å være. På gata finnes ingen av delene.

I rapporten står det at en klubb er et lavterskeltilbud for all ungdom der unge fra alle samfunnslag vil møtes. Klubben vil bidra til at organiserte og uorganiserte ungdommer har et felles sted de kan møtes. En klubb er et godt forebyggende tiltak. Om en ikke har en klubb som et lavterskeltilbud til all ungdom står det i rapporten at flere ungdommer kan «kome i feil miljø, meir eller mindre umedvitne. Dessverre er det nemleg slik at rusmiljøet er eit tilbod med ganske låg terskel, og det er enkelt å integrere seg i.»

Ung i Ørsta og Volda

Mens Volda har vært uten ungdomsklubb i tre år og kan risikere tre år til, har Ørsta hele tida hatt Kaihuset sitt. Enkelte ungdommer fra Volda har tatt bussen dit framfor å sitte hjemme, gå gatelangs eller henge på Circle K. Tall fra Ungdata 2017 viser at to av tre unge i Volda ikke er fornøyd med møtested for unge i bygda.

Volda-ungdom blir i større grad sittende hjemme, mens de unge i Ørsta oftere møter vennene sine og er sammen med dem. Bare en av fem ungdomsskoleelever har vært ute med venner størsteparten av kvelden minst to ganger sist uke. I Ørsta er antallet dobbelt så høyt.

Ensomhet er også et problem for ungdom i Volda. En av fire unge i Volda opplyser at de føler seg ensomme.

(artikkelen fortsetter under bildene.)

I Rapporten heter det «Det er ein aukande trend at ungdom ikkje lenger treff kvarandre på fritida, men sit på kvar sitt rom foran ein skjerm. Det å møte folk andlet til andlet er rett og slett ein sosial ferdighet som er i ferd med å gå tapt i den norske ungdommens repertoar.»

Aarhus ser en sammenheng mellom fraværet av ungdomsklubb og de urovekkende resultatene fra Ungdata.

– Det er mangel på steder å møtes på den «vanlige» måten. Det gjør oss upersonlige og ungdom trenger å møte hverandre i virkeligheten. De unge trenger å bli møtt og sett på en annen måte enn gjennom nettet, sier hun.

Må «eie» sin egen klubb

En klubb må være gratis og åpen for alle. For ungdommen er det også viktig at klubben blir drifta av dem sjøl, at de sjøl har et styre som tar egne beslutninger.

– Det er vi som må forme hvordan klubben blir til slutt, at det ikke blir et firkanta rom. Vi må ha kriker og kroker der folk kan henge. Ungdomsklubben må være for alle, understreker nyvalgt nestleder i ungdomsrådet Veronica Wilhelmsen. Målet er at både organisert og uorganisert ungdom skal være sammen på klubben. Den må være foreldrefri og ikke koste penger.

– Jeg er veldig for at vi har fritidstilbud som ikke koster penger. Vi må ha en plass for oss ungdommene, sier Mari.

Klubbhuset må ligge i sentrum, gjerne i nærheten av andre fritidstilbud. Klubben må ha faste åpningstider slik at de unge er sikre på når de kan dra dit.

I en fritidsklubb skal tilbudet være foreldrefritt og alle de unge blir like. Dersom ungdom får lov å forme, styre og utvikle sin egen klubb, blir de sjøl en ressurs både for seg sjøl og samfunnet. «På klubben kan ungdom få hjelp og støtte til å meistre på andre arenaer enn i skule eller innan idrett», heter det i rapporten.

Politikerne på glid?

De unge i Volda kan ikke vente tre nye år på ungdomsklubben sin. Også politikerne i Volda, som hadde planlagt å la ungdommene vente tre år til, ser nå ut til å ha forstått at de må tenke seg om. Det er mulig at en ny ungdomsklubb kan komme på budsjettet for 2019.

Voldaordfører Jørgen Amdam (Ap) sier til Næravisa at Hamna 20 kan bli en midlertidig løsning fram til kulturhuset skal stå klart med lokaler til ungdomsklubb i 2021.

Jørgen Amdam
Ordfører Jørgen Amdam. Foto: Nærnett arkiv.

– Vi må rett og slett finne en ordning på dette. Dersom alt går etter planen er kulturhuset ferdig om tre år. Vi må finne løsninger fram til det, så raskt som mulig, sier ordføreren. Han hevder også at han vil samarbeide med ungdommen.

– Vi kommer til å bruke Ungdomsrådet aktivt i forbindelse med dette, skissere ulike løsninger for dem, og få dem til å gjøre de fundamentale valgene i mellomperioden.

Elias Eide Brattli, leder i Volda Ungdomsråd, er slett ikke fornøyd med samarbeidet med kommunen.

Elias Eide Brattli
Ungdomsrådsleder Elias Eide Brattli. Foto: Ainda Ebube Helgheim.

– Det er skrevet en bred rapport om behov for ungdomsklubb og innholdet i den eventuelle ungdomsklubben. Den er blitt lagt fram for TOK og Formannskapet, men ikke sendt til oss. Det synes vi er ganske kritikkverdig, jeg måtte sjøl sende mail til ordfører og rådmann for å få saken om ungdomsklubb til behandling i ungdomsrådet.

Veronica Wilhelmsen i Ungdomsrådet er klar i sin tale. De må ha en ungdomsklubb nå.

– Neste år har det gått fem år siden vi hadde en fungerende ungdomsklubb, det er alt for lenge.

ungdomsråd volda
Møte i Ungdomsrådet i Volda. Fv: Veronica Wilhelmsen, Tone Rustestuen Aarhus og Olve Eide Brattli. Foto: Aina Ebube Helgheim.