Nærnett søker mennesker med personlig kjennskap til demens. 

Har du vært/er personlig berørt av demens?

Nærnett lager sak om hvordan det er å leve med demens, og hvordan det påvirker deg som pårørende. Derfor ønsker vi å komme i kontakt med mennesker som vil fortelle sin historie eller dele sine erfaringer rundt dette. 

Kjenner du noen, eller selv har et forhold til demens, kontakt oss på: 

aneets@hotmail.no