Slik gikk debatten på Høgskulen

Nærnetts journalister Tarjei Engeset Ofstad og Truls Fenre har vurdert politikerne etter debatten på Høgskulen i Volda torsdag. 

 

Arbeiderpartiet: Fredric Holen Bjørdal

Var rolig og saklig da han hadde ordet. Hadde god kontroll over Arbeiderpartiets politikk og var den første til å høste applaus fra salen, noe han gjorde flere ganger utover i debatten. Ble noe fraværende i perioder, tatt i betraktning at han er en erfaren stortingsrepresentant for Norges største parti. Var overbevisende med sine krav om en varmere eldreomsorg.   

 

Senterpartiet: Geir Inge Lien

Var engasjert i debatten om eldreomsorg, der han mente kommunen burde få mer støtte så de klarer å bygge nye institusjoner. Stødig debattant, men sleit med å skille seg ut som et attraktivt alternativ for velgerne.  

 

Fremskrittspartiet: Anbjørn Steinholm Frislid

Ble litt underlegen i debatten mot Krf, der han ble konfrontert med at Frp ønsker blodprøve som gir svar på om gravide kvinner bærer fostre med Downs syndrom. Men det skal sies at Frislid har  mindre fartstid i gamet.

 

Kristelig Folkeparti: Simon Molvær Grimstad

Flink i «debatten om de kristne velgerne» mot Frp. Ikke veldig toneangivende på de andre temaene. Mente at hvis man er opptatt av miljøet burde man unngå at Ap, FrP og Høyre kan sette seg rundt bordet og bestemme oljepolitikken.  

 

Venstre: Pål Farstad

Stilte med humor, som for eksempel da han snakket om«sånne som meg», den neste generasjonen eldre, som kommer til å kreve mer av eldreomsorgen. Karra til seg mye taletid, uten at det virket anstrengt. Var uklar om hva han egentlig vil med fraværsgrensa. Nektet å la seg plassere som «Frp-garantist». «Ein stemme til Venstre er ein stemme til Venstre», sa han. Var selvstendig og energisk.

 

Høyre: Marianne Synnes

Klarte å skille seg ut ved å konsekvent spille mindre på følelser og mer på det (hun iallfall presenterte) som fakta, enn de andre debattantene. Som tidligere viserektor ved NTNU har hun troverdighet i utdanningsspørsmål. Leverte harde tall i eldreomsorgsdebatten – en helt annen taktikk enn Fredric Bjørdal som snakket om varm mat og kjærlighetsgaranti (at eldre par skal få bo sammen på eldrehjem). Burde klart å svare ja/nei med en gang, på spørsmålet om Høyre vil konsekvensutrede Mørebankene for oljeindustri. 

 

SV: Yvonne Wold

Framsto trygg og rolig. Var alt for retorisk forutsigbar i sin kritikk av «det kalde samfunnet» hun mener høyresida skaper. Kom med en feilaktig påstand da hun sa at «Høyre og Frp er klare for å borre etter olje». Høyre har ikke sagt at de ønsker oljeindustri på Møreblokkene.

 

MDG: Lage Nøst 

Lyktes i å vise at Mdg har en bredere politikk enn mange skal ha det til. Eksempler på det var da han dreide debatten om eldreomsorg inn på å handle om forebygging av livsstilssykdommer. Også da det gjaldt viktigheten av mestring og valgfag i skolen. Kom med debattens desidert kraftigste salve, da han søkte å sette standarden for hvor Norges klimapolitikk bør ligge. Kanskje nådde temperamentet i overkant fanatiske høyder for tvilende velgere, men han ble uansett belønnet med debattens høyeste applaus.