Biskop med miljøfokus

«Grønn kirke» jobber for miljøet

Tirsdag gikk startskuddet for årets Bispevisitas i Ørsta kommune, som skal vare i fem dager. I løpet av denne uken skal biskop Ingeborg Midttømme fra Møre Bispedømme reise rundt i Ørsta kommune, der hun blant annet skal besøke kirker, skoler og sykehjem. 

Men dette er ikke bare en høflighetsvisitt – biskopen har i disse dager et ekstra stort fokus på de globale utfordringene som knyttes til klimaforandringer som igjen skaper hungersnød og store flyktningestrømmer.

Første post på programmet denne uken: morgenbønn og miniorgelkonsert i Vartdal kirke. Det er varmt og godt i kirkebygget, i motsetning til på utsiden der vinden uler. Noen ganger høres det nesten ut som om stormen er i ferd med å rive og slite kirkebygget i stykker, men det går heldigvis bra.

Været, eller nærmere bestemt klimaet, var også i fokus inne i kirken.

Det nye initiativet «Grønn kirke» er et tiltak som skal hjelpe landets kirker med å bli mer miljøvennlige. «Grønn kirke» er et samarbeid mellom Den Norske Kirke, Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd. Det fungerer slik at hver enkelt menighet kan laste ned brosjyren «Vår grønne menighet», hvor det presenteres forskjellige tiltak man kan gjennomføre i kirken, som f.eks. mer effektiv avfallshåndtering og bruk av varmepumper i stedet for vanlig strøm. Hver kirke velger så 25 punkter fra denne brosjyren som de forplikter seg til å følge. I dag finnes det over 280 menigheter på landsbasis som kan kalle seg «grønne», og det er en utvikling biskop Midttømme er glad for.

-Hele Bibelen er full av bibelord som understreker at vi skal forvalte Guds skaperverk, til det beste for medmennesker andre steder på kloden i vår samtid og til det beste for generasjonene etter oss.

Møre Bispedømme overrakte sågar en pris til Ørsta menighet for sitt økte fokus på klima og miljø.

Biskop Midttømme har nylig vært i Afrika, der hun fikk se mennesker i stor nød. Før hun haster videre til neste programpost kommer hun med en oppfordring til det norske folk:

-For to uker siden var jeg i Sudan, i en flyktningeleir i Darfur, der jeg så mennesker som kom på flukt fra krig og hungersnød i Sør-Sudan. Nå er det snart tid for Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon, om bare noen dager, og da håper jeg at alle kan være med og bidra og gi - for jeg vet at de pengene kommer frem.