Ordensregler på skolen førte til uorden på facebook

Brevet

Elever ved barneskolene i Hareid kommune fikk i Januar med seg de formelle ordensreglene hjem på papir. I skrivet ble barnevernet nevnt i flere avsnitt, og utformingen har i ettertid ført til en opphetet debatt i sosiale medier.

Kraftige påstander om at Hareid kommune er et maktsykt  fryktregime som bryter norske lover, preger innholdet i den lokale facebookgruppen, Kva skjer på Hareidlandet. Under anonymt brukernavn kritiserer administratorne av gruppen, måten kommunen har utformet de nedskrevne reglene på. Det faktum at barnevernet er listet i hvert avsnitt, synes å skape mest blest.

Rutineskriv

Sigrid Jønsson fra Hareid er mor til tre, der to av barna går på Hareid Barneskole. Hun reagerer ikke negativt på brevet, og mener det er et rutineskriv med standard utforming.

– De som overreagerer er de som kanskje føler seg truffet av innholdet, sier hun.

Positiv til informasjon

FAU.hareid
​FAU-leder ved Hareid barneskole, Odd Erling Eriksen, mener ordensskrivet er ren rutine.

FAU-leder ved Hareid barneskole, Odd Erling Eriksen, synes kritikken er unødvendig blåst ut av proporsjoner. Samtidig forstår han at brevet kan mistolkes hvis det ikke blir lest med en objektiv innstilling til innholdet. Han påpeker videre at når det gjelder sensitive temaer som barnevernet, kan man aldri få for mye informasjon.

– Det er flott av kommunen å informere om satte regler, i stedet for å bare publisere det på nettsidene sine. Skrivet er greit utformet og ren prosedyre, mener Eriksen.

Slik ser ordensbrevet som ble lagt ut i den åpne Facebookgruppen for Hareidlandet ut.  Brevet er ikke gulet ut opprinnelig.

Ikke trusselbrev

Oppvekstsjef i Hareid kommune, Eivind Longva, sier til Nærsynet ​at innholdet i utsendelsen ble tatt opp på foreldremøter på forhånd.

– Det er ingen grunn til bekymring for foreldre og foresatte, fastsetter han.

Han viser til at brevet er utformet etter nasjonale retningslinjer, og at det ikke behøver å tolkes som et trusselbrev.

Nødvendig samarbeid

Barnevernsjef i i den interkommunale barnevernstenesten for Ørsta, Volda, Hareid og Ulstein, Brynhild Solvang, sier at det er en nødvendighet med samarbeid mellom kommunale instanser og barnevernet.

– I enkeltsaker er vi avhengige av å få en henvendelse der et ønske om vår bistand blir etterspurt, sier hun.