Antall flyktninger i Volda nesten tredoblet siste tiåret
– Dette utvider voldingenes verdensbilde

Seks nye voldinger

Mange flyktninger er blitt bosatt i Volda de siste årene. Bak fra venstre: Robel Glmedhin, Filimon Kidane, Walid Alarab, Senait Fishaxe, Kokob Guash og Isra Almsaytef. FOTO: Martin Langeveld

Tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet viser at det har vært mer enn en dobling av antall flyktninger i Volda siden 2009. Det gjør bygda til et mer inkluderende samfunn, mener ordfører Sølvi Dimmen.
 

Volda tar imot nye beboere hvert år. De er studenter, arbeidstakere og flyktninger. Ordfører Sølvi Dimmen i Volda kommune forteller at en høy andel av de som faktisk meldier flytting til Volda, er flyktninger.

Norske kommuner blir anmodet om å ta imot et visst antall flyktninger hvert år, og ordfører Dimmen forteller at Volda gjør en god jobb akkurat her.

– Vi har tatt imot så mange som vi har blitt oppfordret til. Vi har ikke styring på hvem som kommer, men de kommer de som har behov for å komme, og det varierer litt.

Nesten tredobling

Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sine ferske tall har Volda kommune  gått fra totalt 129 flyktninger i 2009 til 366 i fjor.

Tallene fra IMDi bærer preg av flyktningstrømmen som har pågått de siste årene, men det er ikke nødvendigvis en negativ ting ifølge ordfører, Sølvi Dimmen.

Positiv effekt på befolkningen

Dimmen mener at flyktningene har en positiv effekt på befolkningen i kommunen.

– Jeg tenker at det er kjempebra, for vi får jo utvidet vår virkelighetsforståelse og vårt verdensbilde, og det tror jeg er viktig. Vi har en stor andel flyktninger og mange nasjonaliteter, noe som gjør at vi blir et mer inkluderende samfunn, sier Dimmen.

Norske kommuner tjener penger på å ta imot flyktninger. Men Sølvi Dimmen legger mer vekt på kompetansen som kommunen bygger opp ved å ta imot mennesker på flukt.

– Vi får oppbygd en kompetanse på dette, og vi har hatt lange tradisjoner med å ta imot flyktninger.