Studenthumanisten ved høgskolen får selskap av en prest

Høgskolen får studentprest

Høgskulen i Volda skal etter planen få studentprest som en utvidelse av livssynstjenesten for studentene. Studentparlamentet ved høgskolen er tydelige på at slike tilbud ikke skal minne om misjonering. 

I høst ble det skrevet historie da Høgskulen i Volda fikk Norges første studenthumanist. Nå skal hun etter planen få en studentprest inn på kontoret sitt. Høgskolen blir dermed det første lærestedet i Norge som tilbyr to ulike livsynstjenester.

– Nå gleder jeg meg til å få en kollega, sier en opprømt Lone Knutsen.

Ikke en psykolog: Lone Knutsen er studenthumanist og gir ikke behandling slik en psykolog gjør. Hun er først og fremst en samtalepartner for studentene.

Skal representere befolkningen

Siden høsten 2019 har hun vært landets eneste studenthumanist, og jobben hennes består blant annet av å være en samtalepartner for studentene ved høgskolen. Nå jobber Studentparlamentet ved Høgskolen i Volda mot å utvide tilbudet ved å få inn en studentprest på kontoret hennes. Knutsen mener det er viktig at flere livssyn blir presentert. 

– Samtaletilbudet må gjenspeile befolkninga. Selv om alle studenter kan komme til meg, uavhengig av deres religion eller livssyn, er det kanskje mange som ønsker å snakke med noen som tror på det samme som en selv.

Ønsker tettere kontakt med studentene 

Sognepresten i Volda, Kristian Myklebust, er en av to som i startfasen skal dele på stillingen som studentprest. Volda kyrkje har hatt et lignende tilbud tidligere, hvor studentene har kunnet ta kontakt via høgskolens nettsider og avtale en time med en  prest. Nå blir det presten som flytter opp til studentene, og Myklebust ser fram til å være mer til stede i høgskolemiljøet.

– Studentene en viktig del av lokalsamfunnet. Å møte dem der de er i livene sine er en viktig del av det å være kirke her i Volda, mener sognepresten.

Gleder seg: Sogneprest I Volda, Kristian Myklebust, skal etterplanen begynne som studentprest I løpet av våren. Han ser fram til å møte studentene på deres hjemmebane.

– Det har vært litt skepsis

Det er Studentparlamentet ved høgskolen som står i spissen for å få på plass studentpresten.  Leder Trym Nikolas Rimmen legger ikke skjul på at det har vært noen bekymringer blant de tillitsvalgte.

– Det har vært litt skepsis knyttet til om det egentlig burde være noe forhold mellom livssyn og høyere utdanning. Religion er ikke like tilstede i samfunnet som før, og for noen kan det være litt skummelt. Men for andre er det en viktig del av livet, og det er fint å gi plass til det i studentmiljøet, sier Rimmen.

Representere befolkningen: Studenthumanisten og leder for studentparlamentet er enige om at det er viktig at flere livssyn blir inkludert. 

 

Ønsker flere livssyn velkommen

Det er verken Studentparlamentet eller høgskolen som finansierer livssynstjenestene. Studenhumanisten er lønnet av human-Etisk Forbund, og på samme måte er studentpresten ansatt i Den Norske Kirke. Rimmen er ikke fremmed for at det kan bli flere tro-og livsynstjenester med tiden.

– Vi tenker at hvis initiativet kommer fra trossamfunnene selv og det finnes en interesse for tilbudet i studentmiljøet, er vi positive til å utvide mer etterhvert. Det viktigste er at studentene har noen å gå til når de trenger noen å snakke med. Og har man sagt ja til en, da må man også slippe til flere, tilføyer Rimmen.