Avføring fra 50-60 husstander blir sluppet ut i fjorden

Volda slipper kloakk ut i fjorden

Kloakkrør slipper avføring rett ut i fjæra. Foto:Jørgen Wear

Et sentralrenseanlegg vil sannsynligvis ikke være på plass før om tre år. Volda kommune bryter loven hver dag.

Nedenfor Naustvegen i Volda går det et kloakkrør som jevnlig spyr tydelige klumper av ufiltrert avføring og toalettpapir ut i sjøen. En av studentene som leier bolig like ved, Jelyn Bentzen(20) fra Sykkylven, synes det er "ganske ekkelt og jævlig". Kloakkutslipp var ikke noe hun tenkte på før hun flyttet inn, men nå når hun har sett resultatet kommer det ikke til å gå i glemmeboka hennes med det første.

—Jeg kommer til å tenke på det hver gang jeg trekker ned, sier Bentzen til Nærnett.

Tre minutter

Som et eksperiment helte vi en liter melk i toalettet oppe i huset, og trakk ned. Etter bare tre minutter kom det ut i vannet, synlig for hele verden. Jelyn studerer på sosionomlinja på Høgskulen i Volda, og synes det er bekymrende at barna leker i vannkanten når vannet ikke er rent.

—Jeg tror ikke at Volda satser så mye på kloakkutslipp, de satser mer på sport, sier Bentzen til Nærnett onsdag morgen.

Hun mener at selv om det vil koste kommunen å gjøre noe med problemet, vil det lønne seg etter hvert. Ingeniør på vann og avløp i Volda, Lars Fjærvold, er enig.

Trenger sentralreseanlegg

—Hele dette området vil på sikt dele kloakk og vann, og det skal pumpes inn på sentralrenseanlegget, kommer det fra en bestemt Lars Fjærvold.

Han mener at mange av avløpsproblemene i Volda kan spores tilbake til at et sentralrenseanlegg ikke er på plass enda. Det er planer om å opprette et slikt anlegg, men det er enda ikke klart hvor det skal plasseres. Den nåværende kapasiteten på renseanlegget er sprengt, og ingen strakstiltak kan bli satt i gang uten et nytt anlegg. På Nærsynets sending 13.00 den 16. mars sier han at det kan ta tre år før et slikt sentralrenseanlegg kommer på plass.

Fjærvold sier at det er synd at situasjonen er slik i Volda, og han skulle ønske at det var et ordentlig renseanlegg på plass. Tross dette er det bare fire ansatte i anelgg- og driftsavdelingen, og kapasiteten er derfor for dårlig.

Kloakkdumping er ikke lov

Terje Farestveit, sjefsingeniør i Seksjon for lokal forurensning i Miljødirektoratet, mener ikke situasjonen er forsvarlig.

—Det er ikke lov å dumpe kloakk i fjorden, sier en betsemt Terje Farestveit til Nærnett.

Videre sier han at konsekvensene for slik forurensing kommer an på fjorden. Noen områder er mer følsomme enn andre, og gjør situasjonen mer alvorlig. Fjærvold forsvarer kommunen ved å si at Voldsfjorden er en ekstremt god resipient, kanskje den beste resipienten du kan få, bortsett fra Atlanterhavet, siden det er så dypt og har god gjennomstrømming. 

Ikke kontroll på antall hus

Fjærvold tror at kloakkrøret er lagt slik på grunn av at de i gamle dager la avløpet rett ned i sjøen hvis de kunne. Han foreslår videre at siden de har lagt rør for å drenere veiene, har de bare har tatt med seg kloakkrøret inn i dreneringsrøret, i tillegg til mange andre rør som ikke har rensing, og derfor renner det rett ut sjøen. Kommunen har i tillegg ikke oversikt over hvor mange hus som er koblet til samme kloakkrør, men Fjærvold regner med at det er cirka 50-60.

Vanskeligst å holde styr på private

Ifølge Fjærvold står det i et EU-reglement at en oversikt over alle private utløp i kommunen skal være klar innen 2020. Han har ikke tro på at dette kommer til å skje. Han sier at den største jobben er å finne ut av hva slags renseløsning private utløp har, fordi de kan være så forskjellige. Det er en kjempejobb i seg selv bare å kartlegge det. Hittil er de nesten ferdige med Folkestad og Straumshamn, og skal jobbe seg videre rundt hele fjorden.

Ikke bad i industriområder

Jelyn som bor like ved utslippet hadde i utgangspunktet lyst til å bade der nede ved sjøen. Fjærvold vil istedet anbefale de kommunalt opparbeidede badeplassene, og ikke industriområdet hvor tunge industrimaskiner kjører rundt. Å fiske i dette området er heller ikke anbefalt, selv om kommunen ikke har noen rapporter som sier at det er skadelig.