Kort nyhetssending 28.02.2018

Kort nyhetssending 28.02.2018

Kort nyhetssending 28.02.2018

Saken starter 00:10

Dagens saker

Ålesund drap – 0:28

Norges værste vei – 0:52

Pizza konkurranse – 1:18

Pelsdyrnæringen avvikles – 1:37

Spinneriet – 1:59

Forsikring og bot – 2:28

4G Norangsfjorden – 2:54

Kaldt vær – 3:13

Se dette og resten av hele nærsynets sending her!

Ansvarlig redaktør: Steinar Høidal
Programleder: Oda Finsås
Produsent: Oscar Henrik Biti Næss
Vaktsjef: Britt Roselyn Camillo Rekkedal