Kulturskulen i Volda på flyttefot

Kulturskulen i Volda flytter til Øyra skule

Fra og med neste skoleår blir kulturskulen i Volda å finne i nye Øyra skule.

Fram til nå har kulturskulen i Volda holdt til i et gammelt nedslitt hus midt i Volda sentrum – rett overfor rådhuset.

Fra og med neste skoleår skal de derimot flytte inn i nye lokaler i nye Øyra skule. Her får de flunkende nye øvingsrom, samt en stor Aula til både konserter og øving. 

Helle Brenne Høydal har spilt klarinett i fire år og er elev ved kulturskulen. Hun mener dagens lokaler er bra de òg, men hun gleder seg likevel til de flytter.  

– Vi gleder oss veldig til nye lokaler

– Tror du det blir bedre når dere flytter til Øyra?

– Ja, det tror jeg, sier hun smilende. 

Musikklæreren hennes, Agnethe Teige, synes dagens lokaler i Volda sentrum har litt dårlig inneklima og lydmiljø. 

– Vi gleder oss veldig til nye lokaler, sier hun og legger til:

– Men vi vil gjøre det samme og vi er de samme folka som skal lage det samme kjekke miljøet.

Hun sier at å få innkvartert kulturskulen i den nye barneskolen også vil gjøre at de yngste kan starte litt tidligere, ettersom de allerede er i bygget. 

Kan bli et løft for kulturskulen

Kulturskulerektor Einar Yngve Opsvik får store øyne når han ser det som vil bli både hans, lærernes og elevenes nye musikalske leikegrind. 

– Dette her blir jo helt fantastisk bra altså.

Han viser fram de nye øvingsrommene, som alle er lydtette – en luksus de ikke har i det nåværende bygget. 

– Det blir mye mer funksjonelt, og framfor alt blir den store salen i midten av bygget god å ha til både øving og konserter. 

– Tror du det kan bli et løft med antall søkere når dere får tatt i bruk de nye lokalene?

– Ja, det håper jeg, sier han og legger til:

– Håper det er mange som har lyst til å være med på kulturskulen. Her blir det god plass og her blir det fine rom, og alt ligger til rette for at vi skal få økt kvaliteten og volumet på det vi holder på med. 

Tarjei Engeset Ofstad

Tarjei Engeset Ofstad

Les flere artikler fra Tarjei Engeset Ofstad.

Journalistikkstudent ved Høgskulen i Volda. Særleg interessert i sakar som verdrører både næringsliv og natur- og miljøvern, samstundes. 

Sigurd Lein Hernes

Sigurd Lein Hernes

Les flere artikler fra Sigurd Lein Hernes.