Nærsynet Torsdag 02.03.2017

Nærsynet 02.03

Mange geitekje blir avliva kort tid etter at dei blir født. Kunne dei fått leve litt lenger og deretter utgjort en smakfull matressurs? Dette er berre ein av sakane i Nærsynet-sendinga denne solfylte torsdagen 2. Mars.

Brannalarmane på studentboligane Heltne går av fleire gongar i veka. Møt ein student som er så vant til alarmen at han vel å berre bli inne. Brannsjef i Volda Roy-Inge Heltne tilrår å ta alle brannvarsel på alvor, uansett.    

Fråværsgrensa for dei vidaregåande skulane har redusert skulking, men gjer også at mange elevar møter opp sjuke. Slik kan dei smitte medelevar. 

Vi får også sjå korleis det er å jobbe som gravar på kirkegård. 

Dette og mykje meir i sendinga over!

Ansvarleg redaktør: Linda Eikrem
Programleiarar: Kristian Havnes Klemetzen og Anne Josefine Reitan
Produsent: Jakob Wessel Hildrum
Lyd: Malin Saue Johansen
Vaktsjef: Tarjei Engeset Ofstad