Tannlegen kan avdekke overgrep

Tannlegen kan avdekke overgrep

Tannleger og tannpleiere er den yrkesgruppen i helsevesenet som møter barn og unge mest regelmessig og har derfor en unik mulighet til å oppdage hvis et barn er utsatt for seksuelt misbruk. 

- Tegn på seksuelle overgrep kan være at barnet er veldig redd, eller har en ekstrem brekningsrefleks, sier Hege Myklebust Vartdal, overtannlege på søre Sunnmøre.

Tallet på anmeldte seksuelle overgrep økte med nesten 50 prosent fra 2015 til 2016. I løpet av våren skal fem saker med grove seksuelle overgrep opp i Søre Sunnmøre Tingrett, skrev Nærnett i slutten av mars. 

- Vi ser en økning i både overgrepssaker og voldssaker, sier barnevernsjefen for Volda, Ørsta, Hareid og Ulstein.

Tannleger har plikt til å rapportere hvis de har mistanke om omsorgssvikt, likevel viser en undersøkelse blant offentlig tannhelsepersonell gjennomført i forbindelse med forskningsprosjektet "Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet", at hele 32,6 prosent av de 1200 som deltok i undersøkelsen har hatt mistanke om omsorgssvikt, men ikke rapportert det.

I 2016 ble det sendt 17 bekymringsmeldinger fra tannleger i  Møre og Romsdal, overtannlegen forteller at dette er lavere enn i andre fylker og at hun frykter mørketall.

Snart har vi nye rutiner på plass om hvordan vi skal avdekke og melde saker om mistanke om overgrep.